א לייכטע שניי איז מעגליך איבערנאכט, עס קען פאלן 1-2 אינטשעס אפסטעיט. אין שטאט וועט נישט פאלן קיין סאך און עס קען זיך טוישן צו פארפרוירענע רעגן שפעט.

די קומענדיגע 7 טעג ברענגען קאלטע אבער מערסטענס טרוקענע וועטער. עטליכע שטורמס גייען פארביי, אבער דערווייל זעען זיי נישט אויס אונז צו ברענגען מער ווי קליינע מעגליכקייטן פאר לייכטע שניי אדער רעגן.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌨⛷?27
דאנערשטאג-🌤42
נאכט-☁️28
פרייטאג-🌤40
צונאכט-☁️32
שבת-🌨?🌧42
זונטאג-🌧?40
מאנטאג-🌤35
דינסטאג-🌤35
מיטוואך-🌤32

לעיקוואוד
היינט נאכט-⛷?32
דאנערשטאג-🌤42
נאכט-❄️27
פרייטאג-☁️◀️🌤42
צונאכט-🌨?32
שבת-🌧45
זונטאג-🌧?45
מאנטאג-🌤37
דינסטאג-🌤35
מיטוואך-🌤32

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌨22
דאנערשטאג-🌤36
נאכט-☁️19
פרייטאג-🌤38
צונאכט-☁️26
שבת-🌨?🌧37
זונטאג-🌧?38
מאנטאג-🌤30
דינסטאג-🌤30
מיטוואך-🌤28
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל