מערסטענס לייכטע שניי וועט זיך טוישן צו אייז און רעגן, אין אווענט אין שטאט, און איבערנאכט אפסטעיט. מארגן ענדיגט זיך די רעגן פארטאגס, און דערנאך ווערט טייל זוניג, ווינטיג אבער אסאך מילדער. פרייטאג און שבת וועלן זיין מערסטענס זוניג און קיהל. מוצאי שבת און זונטאג קומט די קומענדיגע שטורם מיט מערסטענס רעגן, ווייט אפסטעיט קען עס זיך אנהויבן ווי אייז אדער שניי. טרוקענע און קאלטע וועטער איז דעמאלטס ערווארטעט פאר מאנטאג און דינסטאג.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌨?⛷◀️🌧33
דאנערשטאג-🌤54
נאכט-🌛☁️32
פרייטאג-🌤45
צונאכטס-🌛32
שבת-🌤◀️☁️43
זונטאג -☔️◀️🌦57
מאנטאג-🌤42
דינסטאג-🌤38
מיטוואך-🌧?42

לעיקוואוד
היינט נאכט-⛷◀️🌧35
דאנערשטאג-🌤54
נאכט-🌛☁️32
פרייטאג-🌤45
צונאכטס-🌛32
שבת-🌤◀️🌧?45
זונטאג -☔️◀️🌦62
מאנטאג-🌤45
דינסטאג-🌤42
מיטוואך-🌧?46

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌨◀️⛷27
דאנערשטאג-🌤49
נאכט-☁️🌛25
פרייטאג-🌤42
צונאכטס-🌛25
שבת-🌤◀️☁️40
זונטאג -☔️◀️🌦53
מאנטאג-🌤37
דינסטאג-🌤35
מיטוואך-🌨?37
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל