ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛☁️38
פרייטאג-🌧?57
צונאכטס-☁️35
שבת-🌤42
מוצאי שבת-🌛28
זונטאג -🌤38
מאנטאג-🌤40
דינסטאג-🌤37
מיטוואך-❄️?☔️40
דאנערשטאג-🌤45

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛☁️38
פרייטאג-🌧?60
צונאכטס-☁️32
שבת-❄️?🌧◀️🌤42
מוצאי שבת-🌛25
זונטאג -🌤38
מאנטאג-🌤42
דינסטאג-🌤38
מיטוואך-❄️?☔️42
דאנערשטאג-🌤45

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛🌧?⛷30
פרייטאג-🌧?52
צונאכטס-☁️25
שבת-🌤38
מוצאי שבת-🌛17
זונטאג -🌤35
מאנטאג-🌤35
דינסטאג-🌤37
מיטוואך-❄️?35
דאנערשטאג-🌤39
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל