א ארגאניזאציע אין אייראפע האט געקריגן פאנדינג פון די אייראפעאישער פאראיין פאר א ברייטפארצווייגטע פראגראם צו אידענטיפיצירן די גרעניצן און באוואכן איבער 1,500 פארלאזטע אידישע בתי חיים אין די שטעט און שטעטלעך אין אייראפע וואס זענען אויסגעליידיגט געווארן פון זייער אידישע באפעלקערונג נאכ׳ן חורבן.

דער ״אייראפעאישער אידישע בתי חיים אינציאטיוו״ - וועלכע איז באזירט אין דייטשלאנד - האט גענומען א מיסיע צו איבערפרישן 1,500 בית חיים און לייגן צוימען. זיי האבן רעקרוטירט הונדערטער נישט-אידישע וואלונטירן אין אוקראינע, סלאוואקיע, גריכנלאנד, מאלדאווע און ליטא וועלכע וועלן העלפן מיט דעם דראון פראגראם.


גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל