א טאג נאכדעם וואס פרעזידענט מאקראון האט אנאנסירט פרישע שריט צו באקעמפן אנטיסעמיטיזם זענען איינוואוינער אינעם פערצנטן קווארטאל אין פאריז שאקירט געווארן ווען צענדליגע געביידעס זענען געפונען געווארן אנגעפירקלט מיט העסליכע אנטיסעמיטישע גראפיטי, אריינגערעכנט נאצישע אויסדרוקן ווי ״שמוציגע אידן״ און ״אידן ארויס״.

נעכטן האט מאקראן - ביי א רעדע פאר די אידישע קרי״ף ארגאניזאציע - פארגעשטעלט א רייע נייע געזעצן וואס ער וועט פארשטעלן פאר׳ן פארלאמענט צו אדרעסירן דעם אויפשטייג אין אנטיסעמיטיזם, און אויך אז פראנקרייך וועט איבערמאכן די פארשריפטן איבער וואס הייסט אנטיסעמיטיזם און עס וועט אויך אריינרעכענען וויסטע האס ווערטער קעגן מדינת ישראל און ציוניזים.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל