היינט איז געווען קאלט, אבער איבערנאכט ווערט נישט אזוי קאלט מיט פארוואלקענטע הימלען.

א שטורם ברענגט שניי וואס טוישט זיך אויף רעגן (1-3 אינטשעס קענען פאלן העכער אפסטעיט), און מערסטענס רעגן פאר די שטאט דינסטאג פאר א שטארקע ארטיק קאלטע פראנט קומט אן שפעט דינסטאג נאכט. דאס קען לאזן א לייכטע שיכט ביז איין אינטש שניי אין שטאט, און עטליכע אינטשעס אפסטעיט ביי מיטוואך פארטאגס. אפאר שניי שויערס זענען אויך מעגליך דורכאויס מיטוואך נאכמיטאג. דערנאך קומט אן די שארפע קאלטע לופט מיט טעמפּעראַטורן ארום 5- אפסטעיט און 5 העכער 0 אין שטאט. די ווינט וועט זיין שטארק און ברענגן שרעקליכע "ריעל פיהל" טעמפּעראַטורן . די קעלט בלייבט מיט אונז ביז שבת, אבער - אזוי ווי אסאך מאל - ווערט דער ווינטער מילדער מיט מעגליכקייטן פאר רעגן ביי אנהויב קומענדיגע וואך.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛28
דינסטאג-❄️?☔️42
נאכט-☔️◀️❄️22
מיטוואך-🌨?💨25
דאנערשטאג-🌤18
פרייטאג-🌤25
שבת-🌤32
זונטאג -🌤42
מאנטאג-☔️44

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛28
דינסטאג-❄️?☔️44
נאכט-☔️◀️❄️22
מיטוואך-🌨?💨28
דאנערשטאג-🌤18
פרייטאג-🌤25
שבת-🌤32
זונטאג -🌤42
מאנטאג-☔️48

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛20
דינסטאג-❄️◀️☔️?35
נאכט-❄️18
מיטוואך-🌨?💨20
דאנערשטאג-🌤12
פרייטאג-🌤20
שבת-🌤28
זונטאג -🌤38
מאנטאג-❄️?☔️40
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל