היינט איז געווען בעסער ווי נעכטן און נאָך גאנץ א קאלטע נאכט וועט ווערן פארוואלקענט מיט רעגן מארגן נאכמיטאג. דאס יאהר קען די קעלט און נאסקייט נישט קומען אויף איין מאל. עס בלייבט קאלט און טרוקען, נאס און מילד. די רעגן קען פאלן אריין און ארויס ביז דאנערשטאג מיטאג. א קאלטע פראנט קומט צו גיין נאך די רעגן, און ברענגט קעלטערע לופט צוריק פאר פרייטאג און שבת.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛☁️22
מיטוואך-☁️◀️☔️45
נאכט-☔️40
דאנערשטאג-🌧48
פרייטאג-🌤35
שבת-🌤30
זונטאג -☁️37
מאנטאג-🌤38

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛☁️17
מיטוואך-☁️48
נאכט-☔️45
דאנערשטאג-🌧48
פרייטאג-🌤35
שבת-🌤32
זונטאג -☁️42
מאנטאג-🌤42
דינסטאג-🌤42

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛☁️14
מיטוואך-☁️⛷?◀️☔️42
נאכט-☔️38
דאנערשטאג-🌧45
פרייטאג-🌤30
שבת-🌤25
זונטאג -☁️32
מאנטאג-🌤32
דינסטאג-🌤32
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל