דער "על" טרעין וועלכע האט געדארפט פארשלאסן ווערן פאר רענאוואציעס דעם אפריל דעם זיבן און צוואנציגסטן כדי איבערצומאכן א טייל פון דער קאנארסי טונעל וועלכע איז געשעדיגט געווארן דורכאויס האריקעין סענדי, וועט למעשה יא בלייבן אפן. אנשטאט דעם, האט גאווערנאר קאומאו געמאלדן אז עקספערטן האבן פארגעשלאגן א נייע סארט דעזיין וועלכע וועט ערמעגליכן פאר די סיטי צו רענאווירן דעם טונעל אהן דעם וואס דער על טרעין זאל דארפן פארשלאסן ווערן. דער גאווערנאר האט זיך אויסגעדרוקט, אז דער נייער רעוואלוציאנערע דעזיין איז נאך קיינמאל בעפאר נישט גענוצט געווארן אין די פאראייניגטע שטאטן.

כאטש וואס דער על טרעין וועט נישט דארפן פארשלאסן ווערן אינגאנצן, זענען אבער ערווארטעט טיילווייזע פארשליסונגען אין די נאכט שטונדן, ווי אויך שבת.


גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל