ניו יארק סיטי וועטער

200 מיליאן אמעריקאנער ליידן פון אומגעווענליכן קאלטן וועטער

אמעריקע גייט איצט דורך א שווערן פראסטיגן ווינטער עפיזאד.

פאריגע וואך האט מען געהערט ווארענונגען אז עס קומט צוויי ווינטער שטורעמס פון וואס מערערע סטעיטס וועלן ליידן, אבער די רעדע איז געווען נישט בלויז פון גרויסע שנייען, נאר אויך פון א ביטערע פרעסט וואס וועט נאכפאלגן, וואס וועט פילפאכיג שווערער מאכן דעם מצב.

דאנערשטאג האט זיך אויסגעקלארט דער וועטער אויסקוק וואס האט געוויזן אז 2 שטורעמס מארשירן קיין אמעריקע איבער'ן "וויקענד", אבער דאס איז נאכגעפאלגט געווארן פון א ביטערע פרעסט פון וואס ארום 200 מיליאן אמעריקאנער וועלן ליידן אנגעהויבן פון זונטאג אווענט, וואס וועט פארזעצן אויך מאנטאג נאכט.

דער אומגעווענליכער וועטער נעמט זיך פון א "פּאלער ווארטעקס", וואס מיינט אז עס איז געשען אן אטמאספערישע ענדערונג פאריגע וואך העכער דעם ארקטיק פּאול (ביים צפון שפּיץ פון די וועלט), ווען צוויי קאלטע אטמאספערעס וואס שוועבן העכער דעם ארקטיק האט זיך צעשפּאלטן און דאס האט אראפּגעשטופט ביטער-שווערע קאלטע לופט פונעם ארקטיק אראפּ דורך קאנאדא ביז עס האט אריינגעדרינגען טיף אין אמעריקע, אנקומענדיג צו דעם מידוועסט ענדע וואך און א טאג שפּעטער, זונטאג, אויך צו די מזרח סטעיטס פון אמעריקע. צוליב דעם אומגעווענליכן קאלטן ווינט וואס דאס האט אריינגעשטופּט קיין אמעריקע, האט מען שוין פאריגע וואך געווארנט אז די טעמפּעראטור וועט פאלן ביז 25 גראד קאלטער פון נארמאל אין די צייט פון יאר. אין די שטאט ניו יארק וועט דאס זונטאג נאכט פאלן ביז 8 גראד, און ווען די ווינטן וועלן בושעווען, וועט זיך עס שפּירן ווי 20 גראד אונטער זערא!

ענליכע קעלט האט מען פאראויסגעזאגט אויך אויף אנדערע שטעט, וואס אזוי ווייט דרום ווי אין טשארלאט, נארט קאראליינע, וועט אויך די טעמפּעראטור פאלן ביז 20 גראד. דאקעגן אין סינסינעטי, וואס איז נאענטער צו קאנאדא, האט מען פאראויסגעזאגט 3 גראד אונטער זערא אויף זונטאג אווענט.

דאנערשטאג צופרי האט קאליפארניע געליטן פון א ווינטער שטורעם און עס איז געווען שווערע שנייען אין די סיערע נעוואדא בערג און אויך אין די בערג פון צפון קאליפארניע. עס איז אויך געווען שטארקע רעגנס.

עס איז געווען דראמאטישע בילדער ווי אזוי דער טראפיק איז פּאראליזירט געווארן אויף הייוועיס אין קאליפארניע שוין מיטוואך, פון דעם ערשטן שניי שטורעם, וואס אזוי ווי מען איז נישט צוגעוואוינט אין קאליפארניע צו שנייען, קען אפילו א קליינער שניי שטורעם אנמאכן אויסטערלישע שוועריגקייטן אויף די הייוועיס.

מיטוואך נאכט איז דער פארקער אויף "אינטערסטעיט 80" אין די מזרח ריכטונג אפּגעשטעלט געווארן אין קינגוועיל, קאליפארניע, ווען א טראקטער-טרעילער האט זיך איבערגעדרייט צוליב'ן שניי. ענליכע עקסידענטס האט געפּלאגט דעם הייוועי אויך אין די נאכפאלגנדע טעג. די שנייען אויף די בערג האט דערגרייכט צו העכער 40 אינטשעס!

הונדערטער עראפּלאן רייזעס זענען אפּגערופן געווארן צוליב די שניי שטורמעס. פרייטאג צופרי האט מען שוין געהאט א חשבון פון איבער 800 רייזעס וואס זענען אפּגערופן געווארן אין פארבערייטונג צו די שניי שטורעמס איבער'ן וויקענד, און מען איז באזארגט געווען איבער די ביטערע פרעסט וואס וועט נאכפאלגן אין די ערשטע טעג פון די וואך, ווען אלעס וועט פארפרוירן ווערן.

פרייטאג נאכמיטאג האט מען שוין געהאט א חשבון פון איבער 2,600 עראפּלאן רייזעס וואס זענען אפּגערופן געווארן, אדער געפלויגן מיט ערנסטע שפּעטיגונגען.

פרייטאג זענען איבער 100 מיליאן אמעריקאנער געווען אונטער א געוויסע שטורעם ווארענונג אין צענדליגער סטעיטס איבער'ן לאנד.

צו מזל איז געפאלן א קליינער שניי פונעם ערשטן שטורעם אין רוב גרויסע שטעט אין די מזרח סטעיטס, אבער מען איז געווען באזארגט אז דער צווייטער שטורעם וואס וועט דערגרייכן די מזרח סטעיטס ערשט שב"ק און וועט אנהאלטן ביז זונטאג וועט יא זיין אויף א שווערערן און גרעסערן פארנעם. אין די שטאט ניו יארק איז מען אבער צו מזל אפּגעקומען מיט שטארקע רעגנס, ווען די טעמפּעראטור איז נאך געווען צו ווארעם פאר שניי, אבער מען איז באזארגט געווען פון דעם אויסטערלישן קאלטן וועטער וואס האט געדארפט אנקומען זונטאג נאכט און אנהאלטן ביז דינסטאג צופרי.

זונטאג צופרי האט מען שוין געהאט א חשבון פון איבער 500,000 עראפּלאן רייזעס וואס זענען אפּגערופן געווארן צוליב די שנייען און אויך ווייל די גרויסע ווינטן האבן געשטערט א נארמאלן עראפּלאן פארקער ביים אפּפליען און לאנדן. מיט די ווינטן, האט זיך שוין געשפּירט די קעלט ווי 35 גראד אונטער זערא אין געוויסע פּלעצער.

מען האט געשאצט אז דער צווייטער שטורעם וועט דערגרייכן אין 15 סטעיטס, און פּרעזידענט טראמפּ האט נישט פארפּאסט די געלעגנהייט אפּצו'חוזק'ן פון גלאבאלע אנווארעמונג ווען ער האט געזאגט אז עס וואלט זייער גוט געווען איצט צו האבן עפּעס פון דעם גלאבאלן אנווארעמונג...

דער שטורעם הארפּער (מען גיט א נאמען פאר גרויסע שטורעמס) איז געקומען צוליב א צוזאמענשטויס פון ארקטיק לופט וואס איז געווען מיט א הויכן דרוק, מיט א נידריגערן דרוק לופט אין די אהייא געגענט. דאס האט באדעקט די צפון ניו ענגלאנד סטעיט מיט שניי וואס האט דערגרייכט ביז צוויי פיס, און נאך העכער ווען די ווינטן האבן דאס געבלאזן. מען קען זיך פארשטעלן די זארג ווען מען זעט ווי שווער עס איז אוועקצושארן אזויפיל שניי וויסנדיג אז באלד קומט א פרעסט און מען קען פארגעסן פון שארן שניי אדער אויפלאזן עס מיט זאלץ ווייל זאלץ ארבייט נישט ווען די טעמפּעראטור איז נידריגער ווי 15 גראד. מען האט געווארענט אז די ווינט-קעלט וועט זיך שפּירן ווי 35 גראד אונטער זערא אין טיילן פון ווערמאנט, מעין און ניו העמשיר.

אין אפּסטעיט ניו יארק איז מוצ"ש געפאלן ביז 11 אינטשעס שניי אין געוויסע פּלעצער.

די גרויסע פרעסט האט אויך אראפּגעקלאפּט די טעמפּעראטור אפילו אין פלארידא.

א סאוטוועסט עראפּלאן מיט 150 מענטשן האט זיך פרייטאג אראפּגעגליטשט פונעם ראנוועי אויף אן עירפּארט אין נעבראסקא ווען עס האט געכאפּט א גליטש אויף אייז וואס מען האט נישט פריער באמערקט אויפ'ן ראנוועי. קיינער אים צו מזל נישט געשעדיגט געווארן.

אין קאליפארניע, האט מען שוין פרייטאג געוואוסט פון ווייניגסטנס 5 מענטשן וואס זענען אומגעקומען צוליב די שניי שטורעמס.

אין קענסעס איז דער דרייווער פון א שניי שארער גע'הרג'עט געווארן ווען ער איז אראפּגעפארן אויף די זייט פון א שאסיי און די מאשין האט זיך איבערגעדרייט און ער איז צוקוועטשט געווארן אונטער די מאשין.

געזונטהייט באאמטע האבן געווארנט נישט ארויסצוגיין אויף די גאסן אין אזא ביטערע פרעסט סיידן מען מוז דאס טוען, און אויב יא זאל מען זיין זייער שטארק פארזיכטיג.

געזונטהייט ווארענונגען איבער פראסטיגן וועטער


 אזוי ווי מען האט ערווארט ביטערע פרעסט אויף זונטאג ביינאכט, ווען די טעמפּעראטור האט געזאלט פאלן צו אונטער צען גראד און מיט'ן ווינט האט זיך עס געקענט שפּירן ביז מיינוס 20 גראד (אונטער זערא), און אין צוגאב איז אויך געווען א שניי ווארענונג מוצ"ש וואס בחסדי ה' האט דער גרויסער שניי אויסגעקרויזט די שטאט, האט די שטאטישע העלט דעפּארטמענט פארעפנטליכט א גאנצע רייע ווארענונגען וואס מיר וועלן דא איבערגעבן, זאכן וואס זענען אקטועל איבער'ן גאנצן ווינטער, אויך ווען עס וועט זיין א פרעסט אין דער צוקונפט.

“קאוד בלו”


די שטאט דערקלערט א "קאוד בלו" וועטער עמוירדזשענסי ווען עס ווערט פאראויסגעזאגט אז די טעמפּעראטור וועט פאלן צו 32 גראד אדער נידריגער אין די שעה'ן צווישן 4:00 נאכמיטאג ביז 8:00 אויפצומארגנס אינדערפרי. (32 גראד איז דער פּונקט ביי וואס וואסער ווערט פארפרוירן.)

מען נעמט אויך אריין אין חשבון די קעלט אינאיינעם מיט די שטארקייט פון ווינט.

וואס מיינט אזא שטאטישע דערקלערונג? אז יעדער וואס איז היימלאז, ווער ס'האט נישט קיין דאך איבער'ן קאפּ, איז בארעכטיגט צו באקומען "שעלטער" אין די שטאט ניו יארק. די שטאט בעט אז אויב מען זעט עמיצן אויף די גאס וואס עס זעט אויס אז ער האט נישט קיין היים, זאל מען רופן 311 און די שטאט וועט באלד ארויסשיקן עטליכע מענטשן זיך אומצוקוקן אויף יענעם היימלאזן מענטש און צושטעלן הילף, אויב ער דארף דאס.

אין דעם בולעטין ווערט אויך אנגעמערקט אז א קאלטער וועטער קען פאראורזאכן אדער פארערגערן געזונטהייט פּראבלעמען. עס איז א גרעסערע ריזיקע געשעדיגט צו ווערן פאר היימלאזע מענטשן, מענטשן מיט דיסעביליטיס, מענטשן וואס ליידן פון שכרות אדער צופיל דראג באנוץ וואס זיי קענען פאלן באוואוסטלאז אויף די גאס און ממש פארפרוירן ווערן. דאס זעלבע קען אויך זיין א סכנה אויב מען וואוינט אין א הויז וואס האט נישט קיין הייצונג, און עס איז דא קינדער אין שטוב, מענטשן וואס זענען שוין העכער 65 יאר אלט, מענטשן וואס ליידן אויפ'ן הארץ אדער לונגען, הויכן בלוט דרוק, דייעביטיס, אדער האבן ערנסטע "מענטל העלט" פּראבלעמען, אדער געוויסע דיסעביליטיס.

אויב מען איז אויסגעשטעלט צו די קעלט א לענגערע צייט, קען דאס פירן צו "פראסטבייט",  Frosbite, וואס דאס קען פאראורזאכן א רויטע און ווייטאגליכע אדער בלאסע הויט, און עס קען אויך פירן צו א מער געפערליכן צושטאנד וואס רופט זיך הייפּאטערמיא  Hypothermia . צווישן די סימפּטאמען פון הייפּאטערמיא זענען:
 • מען ציטערט שטארק.
 • מען ווערט דיזי (עס שווינדלט).
 • מען האט שוועריגקייטן ביים רעדן.
 • די קאארדינאציע פון קערפּער "גייט נישט".
 • מען איז אומנארמאל לאנגזאם אדער שלעפעריג.
 • צומישעניש.
 • קורצער אטעם.

אויב מען זעט סימפּטאמען וואס קען זיין הייפּאטערמיא אדער פראסטבייט, זאל מען זאפארט רופן "הצלה" אדער 911 (אין פּלעצער וואו עס איז נישטא הצלה) און אויספאלגן די אנווייזונגען, אדער זאפארט צופארן צו א שפיטאל עמוירדזשענסי רום.

זיכערהייט באווארענונגען


אין א פראסטיגן וועטער איז ראטזאם נישט צופיל צו זיין אויף די גאס און פארמיידן אומנויטיגע רייזעס. אויב מען מוז יא פארן, איז ראטזאם צו נוצן מאסן טראנזיט ווען נאר מעגליך. (די סברא אונטער דעם איז, ווייל א קאר קען בלייבן שטעקן אדער כאפּן א גליטש צו פאראורזאכן אן עקסידענט, דאקעגן די גרויסע באסעס און סאבוועי באנען זענען מער פארזיכערט און אויך באקוועם ווארעם אפילו אין די קאלטסטע וועטערס.)

 • אפילו גאנץ קליינע אנגעזאמלטע אייז קען זיין זייער געפערליך פאר דרייווערס און פיסגייער. בריקן און "אווערפּעסעס" (א גאס אדער שאסיי וואס פארט העכער אן אנדערע גאס אדער הייוועי) זענען נאכמער געפארפול, ווייל זיי ווערן שנעלער געפרוירן ווי אנדערע גאסן און הייוועיס.
 • אויב מען מוז דרייוון, זאל מען זיין נאכמער פארזיכטיג. עס דויערט לענגער אפּצושטעלן א קאר אויף אייז אדער שניי ווי אויף א טריקענע גאס.
 • א "פאר-וויל דרייוו", וואס מיינט אז אלע רעדער באזונדער האבן א קראפט ביים דרייוון, קען לייכטער מאכן צו דרייוון אויף גאסן וואס זענען באדעקט מיט שניי, אבער עס דויערט לענגער פאר אזא קאר זיך אפּצושטעלן ווי פאר געווענליכע קארס.
 • אויב מעגליך, זאלט איר נוצן די הויפּט גאסן אדער הייוועיס.
 • באקענט אייך מיט דעם ברעיק סיסטעם פון אייער קאר. די וואס האבן "ענטיי-לאק" ברעיקס, דארפן האבן אן אנדערן טעכניק ביים ברעיקן אין שניי אומשטענדן ווי קארס וואס האבן געווענליכע ברעיקס.
 • אויב מען הויבט אן צו גליטשן, נעמט אראפּ דעם פיס פונעם געז און דרייט דאס רעדל אין די ריכטונג וואו איר ווילט אז די פאדערשטע העלפט פון די קאר זאל גיין. ווען איר שפּירט אז די קאר איז צוריק אונטער קאנטראל, עס דרייט זיך אין די ריכטונג וואו איר ווילט, קענט איר שוין פארזיכטיג אויסגראדן דאס רעדל. ביי געווענליכע ברעיקס הייסט מען "פּאמפּן" די ברעיק ביז די קאר וועט זיך אפּשטעלן, אבער ביי "ענטיי-לאק" ברעיקס דארף מען האלטן אן אומגעענדערטן דרוק אויפ'ן ברעיק פּעדל עווענטועל אפּצושטעלן די קאר.
 • פּרובירט אויב מעגליך אז דער גאזאלין טאנק זאל שטענדיג זיין פול.
 • פיסגייער דארפן זייער אויפפּאסן ווייל עס קען זיין אייז וואס זעט זיך נישט אן. מען דארף גיין מיט גוטע שטיוול וואס רעדוצירט דעם געפאר פון כאפּן א גליטש. ווען מען גייט אויף שטיגן, זאל מען זיך אנכאפּן.
 • עלטערע מענטשן דארפן איבערהויפּט אויפפּאסן ווען זיי גייען אינדרויסן נישט צו כאפּן א גליטש און פאלן, ווייל עלטערע ביינער צוברעכן זיך שנעלער און פארהיילן זיך שווערער. אפילו אויב מען שפּירט זיך יונג, פריש און געזונט, זאל מען געדענקן אז דער מח קען טאקע פונקציאנירן ווי ביי א יונגען מענטש, אבער די ביינער ווערן נישט יונגער...
 • פּאסט נאכמער אויף צי עס קומען קארס, איבערהויפּט ווען איר ווילט אריבערגיין די גאס ביי א "קארנער". איר זאלט קוקן פון אלע ריכטונגען, און געדענקן אז אמאל קען זיך א קאר נישט אפּשטעלן ווען דער דרייווער דרוקט די ברעיק.
 • זייט פארזיכטיג ביים אוועקשארן שניי. אויב איר האט א הויכן בלוט דרוק אדער ליידט אויפ'ן הארץ, פרעגט דעם דאקטאר צי איר מעגט בכלל שארן שניי. געדענקט, א קאלטער וועטער לייגט מער אנשטרענגונג אויפ'ן הארץ. אפילו אויב איר שפּירט אייך געזונט און שטארק, זאלט איר נישט שארן דעם שניי, אזוי לאנג ביז איר הויבט אן שפּירן א שוואכקייט, באשטימט פאר אייך א קורצע צייט צו שארן די שניי, און דערנאך, גייט אריין אין שטוב, רוהט אייך אפּ. אויב איר זעט נאך אביסל צייט אז איר שפּירט אייך זייער גוט און ווילט "מאכן נאך עקסערסייז", גייט ארויס און שארט נאך אביסל שניי.
 • ווען מען גייט ארויס זאל מען אנטאן טריקענע ווארימע קליידונג און פארדעקן די הויט. עס איז וויכטיג צו פארדעקן די שפּיצן פון די פינגער, די אויערן און אויך די נאז. גייט מיט א היט, "הוד", שאל און הענטשיך.
 • אויב מען הויבט אן ציטערן, זאל מען געדענקן אז דאס איז א וויכטיגער ערשטער שריט וואס ווייזט אז דער קערפּער פארלירט היץ. דאס איז א ווארענונג סיגנאל אז מען דארף שוין אריינגיין!
 • איר זאלט אויך אויפפּאסן ביי דער ארבייט. ארבייטער וואס דארפן פארברענגען א סאך צייט אינדרויסן, זענען אונטער א ריזיקע פאר געזונטהייט פּראבלעמען וואס קומט פון קעלט. אויב זענט איר אן ארבייטסגעבער זאלט איר איינשטעלן פארזיכערטע ארבייט אומשטענדן. איר זאלט צושטעלן פּאסנדע באשיצונג געצייגן און לערנען די ארבייטער ווי אזוי צו האלטן זיך פארזיכערט ביי א קאלטן ווינטער וועטער.
 • אלקאהאלישע משקאות איז שעדליך. אויב מען טרינקט צופיל אלקאהאלישע משקאות קען זיך דער מענטש שפּירן ווארימער אבער עס פאראורזאכט דעם קערפּער שנעלער צו פארלירן די היץ. אויך וועט אלקאהאל שטערן אייער שיקול הדעת, דער מח וועט נישט ארבייטן מיט אזא וואכזאמקייט ווי נויטיג, איר וועט נישט צייטליך באקומען דעם סיגנאל, די ווארענונג צו נעמען פּאסנדע פארזיכערונגען אדער אוועקגיין צייטליך פון א געפארפולן קאלטן צושטאנד צו ראטעווען זיך פון געשעדיגט ווערן. מען רעדט זיך איין אז א גלעזל בראנפן איז גוט קעגן די קעלט, פאקטיש, אויב איר וועט דערנאך בלייבן אינדרויסן, וועט עס גאר פארגרעסערן די אויסזיכטן פון פראסטבייט און הייפּאטערמיא.

פארלירן עלעקטרישע קראפט


ווען עס קומט א שווערער וועטער, זאל מען זיך צוגרייטן פאר א מעגליכן איבעררייס פון די עלעקטריציטעט איבערהויפּט אויב מען וואוינט אויסער די שטאט וואו די עלעקטרישע דראטן לויפן נישט אונטערערדיש. מען זאל "טשארדזשן" די סעלפאונס, צונויפזאמלען זאכן וואס מען דארף האבן אויף א פּאר טעג, ארויפדרייען דעם פרידזשידער און פריזער אז עס זאל זיין קאלטער, ווייל אויב מען פארלירט די עלעקטריציטעט וועלן די פּראדוקטן וואס ליגן אין פרידזשידער און פריזער קענען בלייבן קאלט א לענגערע צייט.

אויב מען פארלירט די עלעקטרישע קראפט זאל מען אויסלעשן אדער אויסשאלטן די אלע מאשינען און געצייגן וואס וועלן זיך אויטאמאטיש אנצינדן ווען די עלעקטריציטעט קומט צוריק. אויב עטליכע מאשינען הויבן זיך אן אין די זעלבע צייט, קען דאס פאראורזאכן א קורצשלוס אין הויז.

פארזיכערט אז אייערע פלעשלייטס ארבייטן, און אז איר האט גענוג רעזערוו באטעריעס פאר פלעשלייטס און אנדערע נויטיגע מאשינען.

אויב מען האט א דיסעביליטי און מען דארף הילף, איבערהויפּט פאר די וואס זענען אנגעוויזן אויף מאשינען, זאל מען רופן 911.

נוצט נישט קיין דזשענערעיטער אינעווייניג אין הויז.

אויב א סאך אייז ווערט אנגעזאמעלט, קען דאס צוברעכן ביימער אדער די שטאנגען אויף וואס די עלעקטרישע דראטן לויפן. אייז קען שטערן קאמוניקאציע און עלעקטרישע קראפט.

פארפלייצונגען


ביי פארפלייצונגען, זאל מען אויסקרויזן א פארפלייצטע גאס. מען זאל נישט דרייוון אין פארפלייצטע פּלעצער. בלויז 6 אינטשעס וואסער וואס "פארט" קען אראפּווארפן א מענטש. 6 אינטשעס וואסער וועט אנקומען צו די אונטערשטע טייל פון רוב פּאסאזשיר קארס, וואס וועט פאראורזאכן אז דער דרייווער זאל פארלירן קאנטראל, און די קאר זאל זיך מעגליך אפּשטעלן, מען וועט נישט קענען ווייטער פארן. ווען וואסער דערגרייכט איינס אדער צוויי פיס, קען עס אפילו פארשוועמען, אוועקפירן א קאר מיט אלע פּאסאזשירן!

 אויב מען זעט עלעקטרישע דראטן וואס זענען אראפּגעפאלן, זאל מען נישט צוגיין נאענט צו דעם. אוודאי זאל מען קיינמאל נישט פּרובירן אוועקשטופּן אדער אנרירן אזעלכע דראטן אפילו מיט א "שטעקן". ווען מען גייט פארביי איינגעפאלענע ביימער אדער צווייגן צי אנגעלייגטע בלעטער וואס דער ווינט האט געבלאזן, ווי אויך וואסער וואס פארדעקט א פּלאץ, זאל מען געדענקן אז דאס קען באהאלטן "לעבעדיגע" עלעקטרישע דראטן.

ווען מען זעט אזעלכע דראטן וואס זענען אראפּגעריסן געווארן, זאל מען דאס זאפארט איינמעלדן פאר 911. אויב אן עלעקטרישער דראט פאלט אויף אייער קאר ווען איר זענט אין די קאר, בלייבט אין די קאר און איר זאלט ווארטן ביז די עמוירדזשענסי רעטונג ארבייטער קומען. זיצנדיג אין די קאר וועט אייך אי"ה גארנישט געשען, אויב מען טרעט ארויס און די פיס רירט אן די ערד, קען ח"ו געשען דאס ערגסטע!

געדענקט, מיט אביסל פארזיכטיגקייט, קען מען בעזרת ה' איבערלעבן די שווערע וועטער אומשטענדן צו וואס מען ווערט אויסגעשטעלט, איבערהויפּט אין די ווינטער מאנאטן.


פון די נייעס באריכט
ווי איז דאס געשעהן?

1 comments:

דרוקט דא צו קאמענטארן
אנונימי
admin
21 בינואר 2019 בשעה 6:42 ×

איז דאס טאקע געווען דער קעלט גופא אין די צייטונג נייעס באריכט? אדער נאר דארטן געווען באשריבן דער ארטיקל אבער דער עצם פראסט קומט פאר לויט ווי איר שרייבט איבער אויס אמעריקע?

Congrats bro אנונימי you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אלי' פעלדמאן אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלימלך שארף אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלעזר יונה זילבערמאן אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמונה אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בורקינא פאסא בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דעפיציט דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעגליכע באריכט טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יהושע שלמה גראס יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יוסף שמעון בלייער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב משה טווערסקי יעקב נפתלי ראזענבערג יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי פארגעס ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים מרדכי שיף משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סוקאי סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו עראפלאט ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קול הציבור פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פנחס גלויבער פנחס דוד בונקער פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קאראנעוויירוס קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קערעסטיר קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבועות שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום יעקב וואזנער שלום מרדכי רובאשקין שלמה בינעט שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב