נאך א קאלטע און טרוקענע נאכט, ווערט פארוואלקענט מארגן. דער קומענדיגע שטורם ברענגט רעגן און מילדע לופט שפעט מארגן נאכט. אפסטעיט קען זיין קאלט גענוג פאר אביסעל אייז אדער געפרוירענע רעגן אין אנהויב. פרייטאג ווערט מילד, און די רעגן קען זיין שווער פארמיטאג. די רעגן ענדיגט זיך ווי שויערס פרייטאג צונאכטס. שבת בייטאג זעהט אויס שיין און מילד. קעלטערע וועטער און מעגליכקייטען פאר לייכטע שניי אדער רעגן קומען אן קומענדיגע וואך.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛32
דאנערשטאג-🌤42
נאכט-🌧38
פרייטאג-☔️58
שבת-🌤52
זונטאג-🌤35
מאנטאג-🌦42
דינסטאג-🌦?48
מיטוואך-🌤40

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛32
דאנערשטאג-🌤44
נאכט-🌧40
פרייטאג-☔️58
שבת-🌤52
זונטאג-☁️37
מאנטאג-🌦44
דינסטאג-🌦?50
מיטוואך-🌤40

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛25
דאנערשטאג-🌤39
נאכט-🌨⛷?32
פרייטאג-☔️52
שבת-🌤45
זונטאג-🌤33
מאנטאג-🌦39
דינסטאג-🌦?42
מיטוואך-🌤35
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל