די פאָדערשטע זייטן פון "מאָמענט" פאַר פרשת שמות תשע"ט
די פאָדערשטע זייטן פון "מאָמענט" פאַר פרשת שמות תשע"ט

👈 זעה אויך: לַבלר פאר חודש טבת

משה ידבר והאלקים יעננו

דער העלדישער יונגערמאן פון וויליאמסבורג וואס שטייט אונטער די נארוואס-באשטעטיגטע תפיסה רעפארמען הרב משה מארגארעטען שילדערט צען יאר פון העפטיגע שתדלנות און וויאזוי דער חלום פון א דרייצן יעריג בחור'ל איז ענדגילטיג פארוואנדלט געווארן אין א רעאליטעט און ערקלערט וויאזוי עס וועט ברענגען בעז״ה באלדיגע רעזולטאטן פאר אידישע ארעסטאנטן

דער חסידישער וואנדערער

רייזע נאטיצן פון א חסידישן רייזנדער און שרייבער וואס זעט א העכער ענין אין זיין באגער צו באזוכן אלץ מער ימ'ען און קאנטינענטן און פילע פון זיינע נסיעות ווערן פאראייביגט אלס שריפטשטעלער. הרב אליעזר ראזען אין א געשמאקער שמועס מיט חסידישן שרייבער און רייזער ר' שלמה יוסף זייאנץ וועלכער דערציילט איבער זיינע נסיעות און שרייבעריי.

"מיר וועלן דאס נישט צולאזן!"

אקטועלער שמועס מיט הגאון הגדול רבי ישראל רייזמאן, ראש ישיבת תורה ודעת, איבער זיין מיינונג-ארטיקל אין "וואל סטריט זשורנאל" און די פּלענער צו באקעמפן דעם גזירת החינוך

דער דענטיסט פון גדולי ישראל

אלעס איבער ציין-דאקטעריי מיט לאנגיעריגער דענטיסט דר. ר' שמחה קאפפעל פון בארא פארק

ספעציעלער באריכטן:


  • שמחת התנאים איז א פארגאנגענהייט אין ק״ק באבוב-45
  • המחנך הרב יעקב שלום וואזנער: "שטראף רעפארם" ביי קינדער...
  • הרב שבתי פריעד: דאס קינד אלס שומר אויפ'ן קלאס
  • על רבי שאול יצחק שנספד כהלכה: מנחם גאלד ברענגט אן אייגנארטיגער באריכט פון דער עצרת פאריגע וואך אין וויליאמסבורג
  • די "שלאכט פון די באלדזש"
  • און נאך!

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל