עס קומט א קאלטע און ווינטיגע נאכט. מארגן הייבט אן צו ווערן אביסעל מילדער. א נייע רעגן שטורם איז אבער אויפן וועג פאר דאנערשטאג נאכט און פרייטאג. עס קען רעגענען שווער מיט פלייצונגען און שטארקע ווינטן. עס וועט זיין זייער מילד פרייטאג. ביי שבת צופרי וועט די וועטער ווערן טייל זוניג און קיהל, און עס בלייבט מער ווייניגער אזוי קומענדיגע וואך. דערווייל איז דאס נישט קיין גרויסע ווינטער לגבי שניי אדער קעלט. עס זעהט אויס צו בלייבן אזוי פאר כאטש נאך א וואך אדער צוויי, פאר די וועטער פאטטערן טוישט זיך...


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛💨28
מיטוואך-🌤43
נאכט-🌛35
דאנערשטאג-🌤48
פרייטאג-☔️💨58
שבת-🌥48
זונטאג-🌤42
מאנטאג-🌤42
דינסטאג-🌤43

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛💨20
מיטוואך-🌤45
נאכט-🌛32
דאנערשטאג-🌤/🌧52
פרייטאג-☔️💨60
שבת-🌥48
זונטאג-🌤45
מאנטאג-🌤43
דינסטאג-🌤44

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛18
מיטוואך-🌤40
נאכט-🌛24
דאנערשטאג-🌤45
פרייטאג-☔️💨55
שבת-🌥45
זונטאג-🌤39
מאנטאג-🌤39
דינסטאג-🌤36
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל