א קאלטע און רעגענדיגע טאג איז נעכטן אדורך און איבערנאכט האט זיך די רעגן אפשטילט און געענדיגט. אפסטעיט, קען זיין קאלט גענוג פאר גליטשיגע שאסייען און געסער מיט אייז און פארפרוירענע רעגן אדער עס קען זיך אפילו ענדיגען ווי אביסעל שניי. היינט ווערט טייל זוניג אבער ווינטיג. קאלטע און זוניגע וועטער בלייבט מיט אונז ביז דאנערשטאג נאכמיטאג מיט מער רעגן און מילדע וועטער ביי ענדע וואך. די וואך זעהט אבער אויס צו ווערן שענער און זוניג פאר שבת און זונטאג.


ניו יארק סיטי
מאנטאג-🌤💨45
נאכט-🌛☁️💨30
דינסטאג-🌤38
מיטוואך-🌤42
דאנערשטאג-🌤/🌧48
פרייטאג-☔️55
שבת-🌤48
זונטאג-🌤42

לעיקוואוד
מאנטאג-🌤💨45
נאכט-🌛☁️💨30
דינסטאג-🌤38
מיטוואך-🌤42
דאנערשטאג-🌤/🌧48
פרייטאג-☔️55
שבת-🌤48
זונטאג-🌤42

מאנסי און קרית יואל
מאנטאג-🌤💨45
נאכט-🌛☁️💨30
דינסטאג-🌤38
מיטוואך-🌤42
דאנערשטאג-🌤/🌧48
פרייטאג-☔️55
שבת-🌤48
זונטאג-🌤42
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל