קלימאַט פאָרשער צינדן אַן אַלאַרם אויף אַ "פּאָלער וואָרטעקס" וואס זיי זאגן פאָר צו באַפאַלן אמעריקע'ס מזרח ברעגעס, וואָס וועט ברענגן איינע פון די שווערסטע ווינטערס אין יאָרן, האָט די וואַשינגטאָן פּאָסט באַריכטעט. יודא כהן, אַ פאָרשער פון אַטמאָספערישע און ענוויראָנמענטאַלע פאָרשונג, האָט געזאָגט פאַר די פּאָסט אַז זיינע קלימאַט מאָדעלן ווייזן אַז אַ וואָרטעקס וועט וואַרשיינליך קומען בערך צוויי וואָכן אַרום.

אַ פּאָלער וואָרטעקס קומט ווען די סטראַטאָספערע - וואו מערסטענס וועטער פּאַסירט - וואַרעמט זיך פּלוצלינג אן, פאַראורזאַכענדיג ווינטן צו פאַרקלענערט ווערן אָדער טוישן ריכטונג. דער וואָרטעקס וועט דעמאָלטס פארטוישט ווערן און פונאַדערשיידן, אַריינגיסענדיג קאַלטע לופט אין די מיטעלע-הייעך. לייענט מער איבער פּאָלער וואָרטעקס.

עס דאַרף דערמאַנט ווערן אַז די קלימאַט מאָדעלן זענען גאָר אומפאַרלעסליך.


באריכט פון נתן אייזיקסאן צו אידישע נייעס און וועטערבאריכט (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ)

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל