א אידישע פאמיליע אין בריסל איז אפגעקומען מיט שרעק, ווען אן אטאקירער האט געלעכערט זייערע פענסטער מיט קוילן אינמיטן די נאכט אין א פארזוך זיי צו שעדיגן, לויט דעם פארפאלק קומט דאס נאך פילע דראאונגען וואס זיי האבן שוין באקומען אויף זייער לעבן. דער פארפאלק האט פארציילט פאר די בעלגישע פרעסע, אז זינט זייערע שכנים זענען געוואויר געווארן אז זיי זענען אידישע, ווערן זיי פארפאלגט און געסטראשעט מיט׳ן לעבן, און אז זיי פארכטן זיך פאר זייער לעבן, און אין איין פאל האט א פארשוין געצילט א ביקס צו איר קאפ און איר געווארנט אז ער וועט איר אומברענגען. די פאליציי האט געעפנט אן אויספארשונג און פארשפראכן צו טרעפן דעם פארברעכער.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל