קיהלע, ווינטיגע און טרוקענע וועטער גייט ווייטער אזוי ביז מארגן צופרי. נאכמיטאג און אין אווענט איז מעגליך צו זעהן עטליכע לייכטע שויערס אין שטאט, אדער שניי שויערס אפסטעיט. שבת בייטאג וועט זיך אנהויבען טייל זוניג אבער נאכמיטאג קומען אן וואלקענס . מוצאי שבת ביז זונטאג פארמיטאג וועט רעגענען, מעגליך שווער, מיט מילדע וועטער.

קומענדיגע וואך איז נאך נישט קלאר; עס קען בלייבן טייל זוניג און קאלט, אבער א שטורם (אדער צוויי) וועט זיך ארויסרוקן אריין אין ים. אויב דאס קומט נענטער, קענען מיר זיך זעהן מיט א שניי. מיר וועלען אי״ה האלטן אַן אויג אויף דעם.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-☁️💨36
פרייטאג-🌦?42
נאכט-☁️🌛35
שבת-🌤⬅️🌧?48
מוצאי שבת-☔️💨45
זונטאג-🌧60
מאנטאג-🌤55
דינסטאג-🌤42
מיטוואך-🌥38
דאנערשטאג-🌤38

לעיקוואוד
היינט נאכט-☁️💨30
פרייטאג-🌦?45
נאכט-☁️🌛32
שבת-🌤⬅️🌧?50
מוצאי שבת-☔️💨48
זונטאג-🌧65
מאנטאג-🌤57
דינסטאג-🌦?44
מיטוואך-🌥40
דאנערשטאג-🌤40

מאנסי
היינט נאכט-☁️💨30
פרייטאג-🌦?40
נאכט-☁️🌛29
שבת-🌤⬅️🌧?45
מוצאי שבת-☔️💨39
זונטאג-🌧58
מאנטאג-🌤52
דינסטאג-🌤38
מיטוואך-🌥35
דאנערשטאג-🌤35

קרית יואל
היינט נאכט-☁️💨25
פרייטאג-🌦?38
נאכט-☁️🌛26
שבת-🌤⬅️🌧?42
מוצאי שבת-☔️💨36
זונטאג-🌧55
מאנטאג-🌤48
דינסטאג-🌤36
מיטוואך-🌥34
דאנערשטאג-🌤32




א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל