די ווינט רייסט און עס שפירט זיך גאנץ קאלט אינדרויסען. היינט נאכט בלייבט טייל פארוואלקענט און קאלט מיט שטארקע ווינטען. מארגן איז מעגליך צו זעהן מער זון ווי וואלקענעס, אבער עס בלייבט ווינטיג. שפעט פרייטאג איז מעגליך צו זעהן אפאר לייכטע שויערס, אבער א גרעסערע שטורם קומט אן מיט שווערע רעגן מעגליך מוצאי שבת און זונטאג, עס וועט אבער זיין זייער מילד. מאנטאג ווערט דעמאלטס זוניג, מיט נאך מעגליכקייטן פאר רעגן אדער שניי שויערס דינסטאג און מיטוואך חנוכה.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-☁️💨36
דאנערשטאג-🌤💨45
נאכט-🌛💨35
פרייטאג-🌤42
שבת-🌤⬅️🌧?48
זונטאג-🌧60
מאנטאג-🌤55
דינסטאג-🌦?45
מיטוואך-🌦?40

לעיקוואוד
היינט נאכט-☁️💨32
דאנערשטאג-🌤💨45
נאכט-🌛💨30
פרייטאג-🌤45
שבת-🌤⬅️🌧50
זונטאג-🌧62
מאנטאג-🌤55
דינסטאג-🌧?47
מיטוואך-🌦?42

מאנסי
היינט נאכט-☁️💨32
דאנערשטאג-🌤💨42
נאכט-🌛💨29
פרייטאג-🌤42
שבת-🌤⬅️🌧?45
זונטאג-🌧58
מאנטאג-🌤52
דינסטאג-🌦?42
מיטוואך-🌦?38

קרית יואל
היינט נאכט-☁️💨29
דאנערשטאג-🌤💨40
נאכט-🌛25
פרייטאג-🌤40
שבת-🌤⬅️🌧?42
זונטאג-🌧54
מאנטאג-🌤49
דינסטאג-🌦?39
מיטוואך-🌦?35
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל