ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌧52
דינסטאג-⛈65
נאכט-🌧50
מיטוואך-🌤60
דאנערשטאג-🌤55
פרייטאג-🌧52
שבת-🌤52
זונטאג-🌤48
מאנטאג-🌤48

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌧54
דינסטאג-⛈67
נאכט-🌧48
מיטוואך-🌤62
דאנערשטאג-🌤55
פרייטאג-🌧55
שבת-🌤52
זונטאג-🌤48
מאנטאג-🌤50

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌧47
דינסטאג-⛈59
נאכט-🌧42
מיטוואך-🌤58
דאנערשטאג-🌤52
פרייטאג-🌧46
שבת-🌤45
זונטאג-🌤42
מאנטאג-🌤45
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל