א רוסישער קאַמפס דזשעט האָט אריינגעשניטן אַ יו. עס. נעווי אויסשפּיר פליגער אין אַ "אומזיכערע" שטייגער, אין אינטערנאַציאָנאַלע לופט-ספערן איבער די שווארצע ים, היינט מאנטאג.

"כאטש די רוסישע מיליטער האט רעכט צו פריי ארומפליען אין אינטערנאַציאָנאַלע שטחים, איז די באַגעגעניש געווען אומפאַראָנטוואָרטלעך," האט די יו.עס. נעווי געזאָגט אין אַ סטעיטמענט. "מיר ערוואַרטן זיי זאלן זיך אויפפירן לויט די אינטערנאַציאָנאַלע סטאַנדאַרדן געשטעלט צו גאַראַנטירן זיכערהייט און צו פאַרמיידן אינצידענטן, אַריינגערעכנט די 1972 אָפּמאַך פאַר די פאַרמיידונג פון אינצידענטן אויף און איבער די הויכע וואַסערן (INCSEA). אומזיכערע אַקציעס פאַרגרעסערט די ריזיקע פון מיסקאַלקולאַציעס און איז פּאָטענציעל פאַר צוזאַמקראכן אין די לופטן."

אין דעם אינצידענט, האָט אַ רוסישע סו-27 געפלויגן גלייך אין פאָרנט פון אַ אַמעריקאַנער אי-פּי-3 אַריעס ביי אַ הויכע שנעלקייט "וואָס שטעלן אונזערע פּילאָטן און מאַנשאַפט אין ריזיקע," האָט דער סטעיטמענט געזאָגט. די מאַנשאַפט פון ​​די אַמעריקאַנער פליגער האָט באַריכטעט אַ געפיל פון טורבולאַנס במשך די דורכפאָר, האָט די סטעיטמענט צוגעלייגט.

דער רוסישער פייטער האָט אויך געמאַכט אַ צווייטע דורכפאָר דורך די אַמעריקאַנער פליגער, אנצונדענדיג זיין עפטערבורנער (פאַרגרעסערטע מאָטאָר-קראַפט) בשעת'ן אַדורכפירן אַ ווילדע מאַנוּווער, לויט די סטעיטמענט, וואָס האָט פאַראורזאַכט די מאַנשאַפט פון ​​די אַמעריקאַנער פליגער צו פילן אַ ציטערניש, האָט די סטעיטמענט געזאָגט.
קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל