ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛46
מיטוואך-🌤65
נאכט-☁️🌛55
דאנערשטאג-🌤70
פרייטאג-🌧68
שבת-🌦58
זונטאג-🌤55
מאנטאג-🌤58
דינסטאג-🌧?62

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛40
מיטוואך-🌤65
נאכט-☁️🌛54
דאנערשטאג-🌤72
פרייטאג-🌧68
שבת-🌦60
זונטאג-🌤57
מאנטאג-🌤58
דינסטאג-🌧?62

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛34
מיטוואך-🌤62
נאכט-☁️🌛50
דאנערשטאג-🌦?65
פרייטאג-🌧65
שבת-🌦55
זונטאג-🌤52
מאנטאג-🌤55
דינסטאג-🌧?59
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל