ניו יארק סיטי וועטער

וועלט אויפגעטרייסעלט פון מאסן מארד אין פּיטסבורג ווען איבער א מנין אידן זענען געשאסן און פארוואונדעט געווארן שב"ק צופרי

די גאנצע ציוויליזירטע וועלט איז אויפגעטרייסעלט געווארן פון דעם מאסן מארד וואס א וויסטער ווייסער ראסיסט-אנטיסעמיט האט דורכגעפירט שב"ק צופרי אין א קאנסערוואטיוון טעמפּל אין פּיטסבורג, ווען דער שווער באוואפנטער רוצח - אלע זיינע גאנס זענען געווען לעגאל - האט אריינגעשטורעמט נאכדעם ווי ער האט א שעה פריער געשריבן אויפ'ן אינטערנעט וואס ער גייט טאן, און ער האט אנגעהויבן צו שיסן אויף רעכטס און לינקס.

👈 זעהט בילדער און ווידיאס

ער האט געשאסן און גע'הרג'עט באוואוסטזיניג מיט'ן ציל צו פאראורזאכן ווי מער פארלוסטן, און נאר בחסדי ה' איז נישט געווען א גרעסערע טראגעדיע, ווייל מיט זיינע 3 גאנס האט ער געקענט ח"ו אלעמען אויסשיסן. מען האט טאקע באגריסט די העלדישקייט פון די ערשטע פאליסלייט וואס זענען אריינגעלאפן "אין פייער", אין די שיסעריי, וואס דאס האט פארמיטן נאך מער פארלוסטן.

אין די ערשטע שעה'ן נאך די טראגעדיע, איז יעדער שאקירט געווען. עס זענען שוין פארגעקומען אין די לעצטע יארן מאסן מארדן אין פארשידענע קירכעס און אויך אין שולעס, מאסן פארזאמלונגען, א.ד.ג., אבער בחמלת ה' זענען אידישע פלעצער אין אמעריקע סיז דערווייל פארשוינט געווארן, האט דער איצטיגער אינצידענט גאר שווער געטראפן אלעמען, סיי ווייל גאנץ כלל ישראל איז כלב אחד, ווי איין הארץ, נאר אויך ווייל עס האט געוויזן ווי מען קען זיך נישט באשיצן אדער באווארענען קעגן אזעלכע זאכן, (אפילו מיט א באוואפענטן וועכטער, קען מען זיך אויך נישט באווארענען קעגן א רוצח וואס וועט ח"ו לאקערן אויף די אידן ווען זיי גייען אהיים פון שוהל. מ'הערט, אז דער טעמפל האט אפילו פלאנירט ווי אזוי צו ראטעווען זיך אין פאל פון א שיסעריי.) נאר מ'דארף מרבה בתפילה זיין, בעטן דעם רבוש"ע אז אונזערע שונאים זאלן אונז נישט קענען שעדיגן.

אין געוויסע אידישע געגענטער האט מען זיך שוין שב"ק נאכמיטאג דערוואוסט פון די טראגעדיע, ווען מען האט געזען א גרעסערע פאליציי אנוועזענהייט ביי שוהלן, און זיי האבן דערציילט וואס עס איז געשען, און אויפגעפאדערט יעדן צו זיין מער וואכזאם. "אויב איר זעט עפעס, זאגט עפעס", איז דער אויפרוף צו יעדן. רוב אידן שותו"מ האבן זיך אבער דערוואוסט פון די טראגעדיע ערשט מוצ"ש, ברענגענדיג א שווערן אנהויב צו די נייע וואך.

ווי פארשטענדליך האט די אלגעמיינע וועלט אויסגעטייטשט דעם מאסן-מארד לויט די אייגענע אנשויאונגען. טייל האבן באשולדיגט פּרעזידענט טראמפּ, וואס כאטש דער פּרעזידענט האט עס איצט זייער שארף זייער שנעל פארדאמט, און ארויסגעטרעטן גאר שטרענג קעגן אנטיסעמיטיזם, האבן אבער זיינע קעגנער גע'טענה'ט אז ער האט געשאפן די אטמאספערע אין לאנד אונטער וואס אנטיסעמיטן און ראסיסטן שפּירן זיך באקוועם. ווען ער האט פאר א יאר זיך נישט געקענט ברענגען געהעריג צו פארדאמען די ראסיסטן און נעא-נאציס אין טשארלאטסוויל, ווירדזשיניע, און דער פּרעזידענט האט אפילו געזאגט אז עס זענען דא פיינע מענטשן אויך ביי די נעא-נאציס, איז דאס - פאלשערהייט - אויסגעטייטשט געווארן דורך די פינסטערע עלעמענטן אז זיי האבן א "פריינד אין ווייסן הויז". דאס איז ביי זיי געווען ווי א "גרינע ליכט", אז עס איז א הפקר-וועלט. מ'האט א פּרעזידענט וואס וועט נישט צולאזן קיין שום געזעצן צו צוימען דעם הפקר'דיגן באנוץ פון גאנס, און מ'קען זיין א "פיינער מענטש" אפילו אויב מ'איז א ראסיסט אדער אנטיסעמיט.

האפענטליך וועט דעם פּרעזידענט'ס שנעלער שארפער ארויסטריט נאך דעם איצטיגן מאסן-מארד אין פּיטסבורג, און אויך די שטרענגע באנעמונג פון אטוירני דזשענעראל סעשאנס, ווייזן פאר די שעדליכע עלעמענטן אז עס איז נישט קיין הפקר-וועלט, מ'טאר נישט נוצן געוואלדטאטן קעגן אנדערע מענטשן, און אויב יא, וועט מען כאפּן די שולדיגע, אזוי ווי ביים מאסן מארד אין פּיטסבורג און דעם פאסט-באמבארדירער פון פלארידא, און מ'וועט פארלאנגען די שטרענגסטע שטראפן.

(אגב, וועט איצט פּרעזידענט טראמפּ ווארשיינליך נישט קענען פּטור ווערן פון סעשאנס, אזוי ווי ער האט געהאט אין פּלאן צו טאן נאך די וואלן, ווייל סעשאנס האט די טעג ארויסגעוויזן אויסגעצייכנטע פירערשאפט פעאיגקייטן, וואס אפילו פּרעזידענט טראמפּ אליין מוז באוואונדערן און שעצן.)

די שיסעריי אין פּיטסבורג וואלט געקענט פיל ערגער זיין, אבער צו מזל זענען די ערשטע 4 פּאליסלייט אנגעקומען ביז 5 מינוט. יענער איז אבער ווייטער אנגעגאנגען מיט זיין שיסעריי אויף די 3 שטאקן, וואס אין די ענדע זענען געווען 11 טויטע, הי"ד, 8 מענער און 3 פרויען. אויך זענען געווען 6 פארוואונדעטע, אריינגערעכענט 4 פּאליסלייט, וואס איינער פון די פּאליסלייט איז קריטיש פארוואונדעט געווארן און אויך איינער פון די אידן איז געווען אין אן ערנסטן צושטאנד לרפואה שלימה.

דער מאסן מערדער אליין, ראבערט באוערס, 46 יאר אלט, איז עטליכע מאל געשאסן געווארן דורך די פּאליציי און מ'האט אים אפּגעפירט אונטער ארעסט אין שפּיטאל פאר באהאנדלונג. ער זעט אויס ווי ער וועט יא איבערלעבן זיינע וואונדן.

באוערס איז באלד אנגעקלאגט געווארן אויף 29 פעדעראלע פעלאני פארברעכענס, אריינגערעכענט 11 מאל מארד קלאגעס, און אויך אויף האס פארברעכענס. אטוירני דזשענעראל דזשעף סעשאנס האט באלד געמאלדן אז מ'וועט פארלאנגען טויט שטראף. ער קען באקומען טויט שטראף סיי אויף די פעדעראלע קלאגעס און אויך אויף די סטעיט מארד קלאגעס אין פענסילוועניע.

פּרעזידענט טראמפּ האט אויך באלד געלאזט הערן א שארפן סטעיטמענט פארלאנגענדיג אז עס קומט פאר אזא מערדער טויט שטראף און ווי אמשנעלסטן, נישט אז מ'זאל דאס לאזן פארשלעפּן לאנגע יארן מיט פארשידענע לעגאלע דריידלעך.

דער פּרעזידענט האט אבער אויך געזאגט אז מ'זאל דאס נישט אויסנוצן צו קאמפּיינען קעגן גאנס, ווייל נישט דאס איז דער פעלער, נאר אדרבה, אויב עס וואלט געווען באוואפנטע וועכטער אין טעמפּל, וואלט פילייכט די טראגעדיע פארמיטן געווארן, פילייכט וואלט בלויז דער מערדער גע'הרג'עט געווארן.

מעיאר דיבלאזיא איז געווען פון די ערשטע דאס שארף צו קריטיקירן, (פאליטישאנס זענען איבערגעשטיגן איינער דעם צווייטען מיט פארדאמונגען) באצייכענענדיג דאס ווי נאך א פאל פון "באשולדיגן דעם קרבן". מ'דארף יא אדרעסירן דעם גאן פּראבלעם, אז גאנס קענען אנקומען אין יעדענ'ס הענט אריינגערעכענט עמיצער וואס האט געהאט אזא מיאוס'ע פארגאנגענהייט פון פארברענטן ראסיזם און נאך מער, אנטיסעמיטיזם.

צופעליג האט באוערס קיינמאל נישט געהאט צו טאן מיט די פּאליציי ביז איצט; די פאליציי האט אפילו נישט געוואוסט פון אים, כאטש ער איז פארנומען געווען אויפ'ן אינטערנעט שפּייענדיג מיט העצערייען און קללות. פאר אים איז אפילו פּרעזידענט טראמפּ אויך געווען "טריפה", ווייל ער ווערט קאנטראלירן דורך די אידן... באוערס האט זיך באנוצט מיט מיאוס'ע אפּשפּעטענדיגע אויסדריקן ווען ער האט גערעדט פון אידן.

אפילו אין די לעצטע שעה'ן פאר די אטאקע האט ער נאך אויך געקאכאט אויפ'ן אינטערנעט מיט זיינע אנטיסעמיטישע און ראסיסטישע העצערייען, און ער האט געענדיגט מיט אויפרעגונג אז "האיאס" גלייכט אריינצוברענגען אינוואדירער וואס הרג'נען אונזערע מענטשן. (האיאס איז די בארימטע – עלטסטע - ארגאניזאציע וואס העלפט פאר אידישע אימיגראנטן.) איך קען נישט זיצן און צוקוקן ווי אזוי מיינע מענטשן ווערן גע'שחט'ן. איך גיי אריין.

וואס האט איצט אזוי שטארק אויפגעקאכט באוערס אויף "האיאס"?

פאריגע וואך, פ' לך, האט "האיאס" ארויסגעלייגט א ליסטע פון קאמיוניטיס איבער'ן גאנצן לאנד וואס האבן באשטימט יענעם ש"ק פאר פּליטים. 4 אזעלכע צוזאמקונפטן זענען באשטימט געווארן פאר די פּיטסבורג געגענט. דאס האט ווייזט אויס אזוי צעשרויפט באוערס אז ער האט זיך ארויסגעלאזט אויף זיין מאסן מארד די וואך.

באוערס האט געהאלטן ווארט. ער האט געכאפּט זיינע גאנס און איז צוגעפארן צום טעמפּל "עץ חיים", וואס אין יענעם טעמפּל זענען געווען 3 באזונדערע פארזאמלונגען, 2 פון די קאנסערוואטיוון און איינס פון א "ריקאנסטראקשעניסט" באוועגונג (אזוי ווי רעפארמער). עס איז די וואך פילייכט געווען א גרעסערער עולם אין דעם טעמפּל צוליב א ברית וואס האט געדארפט פארקומען, און עס זענען געווען א סאך מענטשן פון יעדן עלטער, אפילו אויך קינדער. צו מזל זענען די קינדער נישט געשאסן געווארן.

דער מערדער האט באלד אנגעהויבן שיסן מיט זיין "עי אר-15" ביקס, וואס דאס איז א מיליטערישע סארט ביקס וואס ווערט גענוצט דורך מאסן מערדער אין אמעריקע, ווייל עס קען זייער שנעל אויסשיסן זייער א סאך קוילן, מיט גרויס קראפט. אנטי-גאן אקטיוויסטן טענה'ן אז דאס איז נישט א ביקס וואס מ'נוצט ווען מ'גייט אויף יאגד, צו שיסן חיות אדער פויגל. דאס איז א ביקס וואס מ'נוצט אין מיליטער, צו הרג'נען מענטשן, ממילא וואלט דאס געדארפט פארבאטן ווערן פאר ציווילע מענטשן, אבער דער פּרא-גאן לאבי איז צו שטארק, מ'קען נישט טשעפּען אפילו אזא סארט מיליטערישע ביקס.

די גאנצע געשיכטע האט זיך אפגעשפילט אין ווינציגער פון 20 מינוט אבער דאס איז געווען מער ווי גענוג צייט פאר דעם רוצח איבערצולאזן א בלוט-באד וואס וועט פאראייביגט ווערן אין די היסטאריע פון אמעריקע, זייענדיג דער ערגסטער אנטיסעמיטישער אנפאל - מיט די מערסטע פארלוסטן - אין די היסטאריע.

פארדאמונגען זענען געקומען פון אלע ריכטונגען, ווייל מ'האט דאך גאנץ שנעל געזען אז באוערס האט אזא פינסטערע פארגאנגענהייט, ער איז א פארברענטער אנטיסעמיט.

פּרעזידענט טראמפ האט באלד געלאזט הערן די שארפסטע רייד ווען ער האט פארדאמט אנטיסעמיטיזם, אבער דער פּרעזידענט האט דערנאך פארגעזעצט זיין סדר היום, פארענדיג צו א פארמער'ס קאנווענשאן און דערנאך צו א פּאליטישן ראלי אין אילינאי. ער האט עס "פארענטפערט", אז אויב ער וועט טוישן זיין סדר היום, ווייזט דאס אז יענע חברה קענען געווינען. בלויז אויב מ'גייט ווייטער אן מיט'ן לעבן אזוי ווי פריער, ווייזט מען פאר די פארברעכערישע עלעמענטן אז זיי האבן נישט אויסגעפירט, זיי טוען גארנישט אויף.

ווי פארשטענדליך איז דער טראמפּ ראלי קריטיקירט געווארן נישט בלויז דורך דעמאקראטן נאר אויך דורך זעלבסטשטענדיגע אנשטענדיגע מענטשן וואס זענען נאך געווען שאקירט פון די טראגעדיע, און זענען געווען גאר שטארק אנטוישט אז דער פּרעזידענט האט זיך ווייטער געפירט אויף זיין שטייגער מיט העצערישע געשרייען קעגן "סי ען ען", און קעגן דעמאקראטן, איגנארירענדיג אז "סי. ען. ען." איז געווען געצילט פון עטליכע באמבע פּעקלעך דורך דעם טעראריסט וועמען מ'האט פרייטאג ארעסטירט. טראמפּ האט ווייטער געשריגן מיט די מיאוס'ע אויסדרוקן אויף "סי ען ען", אזוי ווי די וואס זענען געשטאנען אויף סטיקערס וואס דער טעראריסט סאיאק האט געהאט אויף זיין "ווען", מיט גענוי די זעלבע אויסדרוקן קעגן "סי ען ען".

ווען דער פּרעזידענט איז צוריקגעקומען קיין וואשינגטאן מוצ"ש האט ער פארארדענט אז די אמעריקאנער פאנען זאלן אראפּגעלאזט ווערן אויף העלפט ביז קומענדיגן מיטוואך, אלס טרויער אויסדרוק אויף די נאציאנאלע טראגעדיע פון דעם מאסן מארד אין פּיטסבורג.

ראבערט באוערס האט גענוצט א וועבסייט וואס רופט זיך "געב", וואס דארט איז פול מיט די מיאוס'טע אנטיסעמיטישע און ראסיסטישע העצערייען. די וואס ווערן פארבאטן אויף טוויטער אדער פעיסבוק, קענען נוצן "געב" פאר זייערע העצערייען. נאך דעם שיסעריי ווען מ'האט ארעסטירט באוערס, האט "געב" אפּגעשטעלט, געשלאסן די באוערס אדרעסע אויף זייער וועבסייט און זיי האבן פארשפּראכן די פולסטע קאאפּעראציע מיט די אויספארשער. זיי וועלן אפירזוכן אלעס וואס זיי קענען טרעפן פון די באוערס קאמוניקאציעס. זיי האבן באטאנט אז זיי זענען קעגן געוואלדטאטן, אבער זיי האלטן ווייטער פון פרייע אויסדרוק רעכטן.

איינער פון די "געב" פירער האט זיך אפילו בארימט אויף "טוויטער", אז זיי האבן באקומען א מיליאן "היטס" (באזוכער) יעדע שעה! (אזוי זעען אויס אזעלכע הפקר'דיגע עקסטרעמיסטן. אידיש בלוט גיסט זיך, אומשולדיגע מענטשן זענען געשאסן געווארן, אבער פאר די וואס האבן בייגעשטייערט צו די העצערישע אטמאספערע פון באוערס און פון אנדערע אזעלכע געפערליכע חברה, איז דאס גאר געווען א געווינס מיט וואס זיך צו בארימען, אז עס איז געווען א מיליאן באזוכער א שעה, אין די ערשטע שעה'ן, אויף זייער פינסטערן וועבסייט…)

*

די "עף. בי. איי." האט פארארדענט נישט ארויסצוגעבן צופיל איינצלהייטן און נישט צו אידענטיפיצירן די וואס זענען אומגעקומען ביז מ'וועט פולשטענדיג קענען אויף זיכער אידענטיפיצירן יעדן און איינמעלדן פאר זייערע פאמיליעס, נישט אז די פאמיליעס זאלן דאס דארפן הערן אין די נייעס. צוליב דעם איז א ליסטע פון די אומגעקומענע נישט פארעפענטליכט געווארן ביז 9 אזייגער זונטאג צופרי. פאלגענד איז די ליסטע:
 1. דזשאיס פיינבורג, 75 יאהר אלט, פון אוקלאנד
 2. ריטשארד גאטפריעד, 65 יאהר אלט, פון ראָסס טאונשיפ
 3. רוזא מאלינגער, 97 יאהר אלט, פון סקווירעל היל
 4. דזשערי ראבינאוויטש, 66 יאהר אלט, פון עדזשוואוד
 5. סעסיל ראזענטאל, 59 יאהר אלט, פון סקווירעל היל
 6. דוד ראזענטאל, 54 יאהר אלט, פון סקווירעל היל
 7. בערניס שימאן, 84 יאהר אלט, פון ווילקינסבורג
 8. סילוואן שימאן, 86 יאהר אלט, פון ווילקינסבורג
 9. דניאל שטיין, 71 יאהר אלט, פון סקווירעל היל
 10. מעלווין וואקס, 88 יאהר אלט, פון סקווירעל היל
 11. איירווינג יונגער, 69 יאהר אלט, פון מאונט וואשינגטאן

קוקענדיג אויף די ליסטע, זעט מען אז די קדושים, הי"ד, זענען געווען אין עלטער פון 54 ביז 97 יאר.

די שימאנ'ס זענען געווען א פּארפאלק, ער איז אלט געווען 86 יאר און זי 84 יאר. די ראזענטאלס זענען געווען 2 ברידער, 59 און 54 יאר אלט.

דניאל שטיין, 71 אלט, האט נארוואס געהאט אן אייניקל. ער איז געווען זייער באליבט און געשעצט ביי יעדן.

צוביסלעך קומען אפיר געשיכטעס איבער די אלע אומגעקומענע, וואס יעדער איד איז דאך א וועלט, אן "עולם מלא", און די טראגעדיע האט געהאט א ווייטן אפּקלאנג, עס האט "געטראפן" ממש הונדערטער משפּחות אין פּיטסבורג.

אפילו דער מעיאר פון פּיטסבורג, האט אויך געזאגט אז ער האט געקענט עטליכע פון די אומגעקומענע.

זונטאג האט מען אריבערגעפירט די קערפּער צום "מעדיקל עקזעמינאר".

א גרופּע עסקנים פון "מתעסקים" איז שוין מוצ"ש ארויסגעפארן קיין פּיטסבורג, ארויסצוהעלפן פאר די דארטיגע חברה קדישא אונטער די אומגלויבליכע שווערע אומשטענדן. "מתעסקים" האט דאך ערפארונג נזהר צו זיין אין כבוד המת, ווי ווייט מעגליך, אין מארד פאלן, וועלן זיי פּרובירן ארויסהעלפן ווי ווייט מעגליך אין פּיטסבורג.

עס איז געווען א שוידערליך בילד וואס די שיסעריי איז פארגעקומען. דער שיסער האט אנגעהויבן פאר 10 אזייגער, און עס האט געדויערט באלד 20 מינוט ביז ער האט זיך אונטערגעגעבן. די ערשטע 4 פּאליסלייט זענען אנגעקומען ווען ער האט געוואלט ארויסגיין פון די פאדערשטע טיר נאך זיין ערשטע שיסעריי. עס איז געווארן א שיסעריי צווישן די פּאליסלייט מיט דעם מערדער און 2 פּאליסלייט זענען פארוואונדעט געווארן ווען באוערס איז צוריק אריינגעלאפן און איז ארויפגעגאנגען אויף אן אויבערשטן שטאק.

באלד זענען אנגעקומען די "סוואט" ספּעציעלע פּאליציי (אזוי ווי קאמאנדאס, גוט באוואפענט און געפּאנצערט) און זיי האבן אריינגעשטורעמט אין די געביידע, עס איז ווייטער געקומען א שיסעריי ווען ער האט פארוואונדעט נאך 2 פּאליסלייט אבער ער איז אויך אזוי פארוואונדעט געווארן אז ער האט זיך געמוזט אונטערגעבן.

דער זיכערהייט דירעקטאר פון פּיטסבורג איז א געוועזענער "עף. בי. איי." אגענט. ער זאגט אז אין די איבער 20 יאר וואס ער האט געדינט אין די "עף. בי. איי.", ווען ער האט אפילו געזען עראפּלאן קראכן, האט ער נישט געזען אזא שוידערליך בילד ווי ער האט איצט געזען, און עס איז ממש נישט צום אויסהאלטן, אזוי אויפגעטרייסעלט איז ער געווארן.

דאס איז געווען די ערגסטע אטאקע אויף אידן אין אמעריקע.

"עץ חיים" געפינט זיך אין א געגענט, אויף א בארג וואס הייסט סקווארעל היל. דארט געפינען זיך אויך אנדערע שוהלן, און אזוי ווי עס איז געווען שב"ק, איז די נייעס צוביסלעך אנגעקומען אויך צו די חרדי'שע אידן, וואס זיי האבן אויך געזען ווי די פּאליציי איז געקומען צו פארן אלס פארשטארקטע וואך אויף אנדערע שוהלן.

ענליכעס איז געווען אויך אין אנדערע שטעט, איבערהויפּט אין ניו יארק, וואו די פּאליציי האט ארויסגעשיקט מער וואך ביי שוהלן, אלס באווארענונג אז ווען עס קומט פאר אזא אינצידענט ערגעץ אין אן אנדערע שטאט, קענען אזעלכע צעדרייטע וועלן נאכטאן אזא זאך אויך אין אנדערע שטעט, צוליב דעם ווערט די פּאליציי מאביליזירט צו באוואכן אידישע פּלעצער.

באוערס האט אין זיינע אינטערנעט העצערייען גענוצט די ערגסטע אויסדרוקן אויף די אידן. ער האט אפילו געשריבן אז די אידן זענען "די קינדער פון שטן" (עפ"ל). ש"ק צופרי האט עס שוין געפּלאצט ביי אים, ער האט געכאפּט זיין ביקס מיט 3 קליינע גאנס ווען ער האט אריינגעשטורעמט אין "עץ חיים" מיט'ן ציל אויסצו'הרג'נען אויסצושיסן ווי מער מענטשן ער וועט נאר קענען. ער האט אפילו געשריגן אז ער וויל הרג'נען אלע אידן!

נאך זיין ארעסט, האט די פּאליציי זיך אראפּגעלאזט אויף זיין וואוינונג דורכצונישטערן וואס פארא באווייזן זיי וועלן אלץ דארט קענען טרעפן.

*

א גאנצן טאג זענען אידן געווען באזארגט ווער עס איז אלץ געשאסן געווארן. אויב מ'האט נישט געהערט פון א פאמיליע מיטגליד וואס איז געגאנגען אין יענעם טעמפּל, און מ'האט נישט געפונען דעם מענטש אין א שפּיטאל מיט די פארוואונדעטע, האט מען פארשטאנען אז יענער איד איז ווארשיינליך געווען צווישן אומגעקומענע.

אין לויף פון טאג האבן זיך ארגאניזירט מאסן מענטשן אויסצודריקן זייער מיטגעפיל און מיטלייד, און פארנאכטס איז ארגאניזירט געווארן א גרויסער צוזאמקונפט אין וואס אויך די אידן האבן זיך אנגעשלאסן מוצ"ש ווען איבער 3,000 מענטשן זענען געקומען, א סאך פון זיי טראגענדיג ליכט וואס דאס איז שוין געווארן אזוי איינגעפירט ווען מ'וויל באעהרן עמיצן וואס איז אומגעקומען אין אזא טראגעדיע.

די פּאליציי און די "עף. בי. איי." איז איבערהויפּט אינטערעסירט פעסטצושטעלן צי באוערס האט געהאט אנדערע מיט וועמען ער האט פּלאנירט דעם מאסן מארד, און בכלל פארוואס ער האט דאס איצט געטאן.

איבעראל וואו די נייעס איז אנגעקומען האט זיך געשפּירט גרויס טרויער ביי אידן און אויך ביי אנדערע ערנסטע מענטשן.

אינטערנאציאנאלע פארדאמונגען


טרויער און מיטגעפיל אויסדרוקן, ווי אויך פארדאמונגען, האט אנגעהויבן אריינצוקומען פון די גאנצע וועלט. דער מדינת ישראל פּרעמיער נתני' האט דאס באלד פארדאמט און געמאכט א דראמאטישן זשעסט ביי די קאבינעט זיצונג זונטאג, ווען אלע האבן זיך אויפגעשטעלט מיט א מינוט פון שטילשווייגן אלס א געדענקמאל פאר די קרבנות אין אמעריקע. מדינת ישראל האט אפילו ארויסגעשיקט א גרופּע "עקספּערטן" ביים באהאנדלען טעראר געליטענע, וואס דאס איז דאך זייער אן אפטע ערשיינונג ביי זיי אין לאנד, ארויסצוהעלפן פאר די געליטענע און פאר די פאמיליעס אין פּיטסבורג.

דער פּאלעסטינער אויסערן מיניסטער האט אויך זונטאג פארדאמט די טעראריסטישע אטאקע קעגן די "עץ חיים" שוהל. ענליכע פארדאמונגען האבן אנגעהויבן אריינצוקומען אויך פון אנדערע אראבישע לענדער, אריינגערעכענט סאודי אראביע, קאטאר און באכרעין, און דער פּאלעסטינער אמבאסאדאר אין ענגלאנד האט אפילו ארויסגעשיקט א טוויט אין די ענגלישע שפּראך, פארלאנגענדיג אז די מערדערליכע אטאקע "דארף פאראייניגן אידן, (להבדיל) קריסטן און מוסולמענער פאר א פּשרה'לאזן קאמף קעגן אלע סארט האס און ראסיזם. מיין הארץ גייט איז מיט די פאמיליעס פון די קרבנות און פון אמעריקאנער פאלק."

ווי פארשטענדליך האט מען אויך באקומען טרויער און מיטלייד אויסדרוקן פון די מערב וועלט מדינות.

דאס אלעס וועט אבער נישט צוריקברענגען די וועמענ'ס לעבן זענען אזוי ביטער פארשניטן געווארן, עס וועט נישט פארגלעטן דעם ווייטאג פון זייערע משפחות, און עס וועט ווארשיינליך אויך נישט אויסגראדן די צעדרייטע קעפּ פון די פינסטערע ראסיסטן און אנטיסעמיטן, אבער עס וועט פילייכט יא העלפן ביים ווייזן פאר די וואס קלערן אז זיי וועלן באגריסט ווערן אלס העלדן ווען זיי טוען געוואלדטאטן קעגן אידן, אז זיי לעבן אין א טעות. "די וועלט" סימפּאטיזירט נישט מיט קיין מאסן מערדער, וואס אפילו אויב דאס איז נישט צוליב סימפּאטיע פאר אידן, (הלכה בידוע …) ווייסן אבער ערנסטע מענטשן, אז אויב מ'קוקט אוועק אויף געוואלדטאטן קעגן איין גרופּע מענטשן, קען איין רעליגיע, איז דאס א גרינע ליכט פאר געוואלדטאטן קעגן אלעמען, אויך קעגן זיי!

ויה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו.

בילד

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אלי' פעלדמאן אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלימלך שארף אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלעזר יונה זילבערמאן אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמונה אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בורקינא פאסא בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דעפיציט דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יהושע שלמה גראס יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יוסף שמעון בלייער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב משה טווערסקי יעקב נפתלי ראזענבערג יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי פארגעס ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים מרדכי שיף משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סוקאי סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו עראפלאט ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קול הציבור פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פנחס גלויבער פנחס דוד בונקער פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קערעסטיר קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבועות שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום יעקב וואזנער שלום מרדכי רובאשקין שלמה בינעט שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב