ארץ ישראל - פיר מענטשן זענען אריינגעפירט געווארן אין שפיטאל פון ביתר עלִית‬, נאכדעם וואס זיי האבן געעפנט א ארדער פון די "אלי עקספרעס" וועבסייט און א שטויב איז ארויסגעקומען וואס האט זיי קראנק געמאכט.

א 47 יעהריגער מאמע, א צוואנציג יעהריגער טאכטער, א זיבעצן יעהריגער זוהן און א זיבן יעהריגער זוהן, זענען אריינגעפירט געווארן צו די שערי צדק שפיטאל, נאכדעם וואס די שטויב פון כינעזער באשטעלונג האט געברענגט געזונטהייט פראבלעמען.

בילד


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל