אידישע וועטער באריכט
ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌧48
דינסטאג-🌤58
נאכט-🌛☁️48
מיטוואך-🌤💨58
דאנערשטאג-🌤48
פרייטאג-🌤58
שבת-🌦?62
זונטאג-🌤55
מאנטאג-🌤52

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌧52
דינסטאג-🌤58
נאכט-🌛☁️45
מיטוואך-🌤💨60
דאנערשטאג-🌤50
פרייטאג-🌤58
שבת-🌦?62
זונטאג-🌤57
מאנטאג-🌤54

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌧44
דינסטאג-🌤55
נאכט-🌛☁️42
מיטוואך-🌤💨55
דאנערשטאג-🌤45
פרייטאג-🌤55
שבת-🌦?59
זונטאג-🌤50
מאנטאג-🌤48
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל