א יונייטעד עראפּלאן און אן עסן (קעיטערינג) סערוויס-טראק האבן זיך צוזאמענגעקראכט אין נוארק אינטערנעשאנעל ליבערטי עירפּארט אין ניו דזשערזי פרייטאג מיטאג. קיינער פון די פּאסאזשירן אויפ’ן פליגער און די מאנשאפט אויפ'ן טראק איז נישט געשעדיגט געווארן. עס האט פּאסירט ווען מען האט ארויסגעשטופּט יונייטעד עקספּרעס פלייט 4080 פון געיט 26 צו פארלאזן און עס האט אנגעטראפן אין א קעיטערינג טראק. מען A טערמינעל האט אלע פּאסאזשירן אראפּגענומען און זיי ארויפגעשטעלט אויף אן אנדערן עראפּלאן.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל