ניו מעקסיקאָ - אַ גרעיהאַונד באָס און אַ סעמי-טרעילאָר זענען היינט געווען פאַרמישט און אַ עקסידענט, וואָס האָט איבערגעלאָזט כאָטש זעקס מענטשן טויט. אַ גרעיהאַונד באַאַמטער האָט געזאָגט, אַז די באָס איז געווען אויפ'ן וועג פון אַלבעקורקי קיין פיניקס, בערך איינס אַזייגער נאָכמיטאָג, מיט כמעט פופציג פּאַסאַזשירן, ווען עס האָט געהאַט די עקסידענט.

די פּאָליציי'ס ערשטע באַריכט צייגט, אַז די סעמי-טרעילאָר איז געפאָרן איסטבאַונד אויף די איי-40, ווען אַ רעדל האָט געפּלאַצט, פאַראָרזאַכענדיג די טרעילאָר אַריבערצופאָרן צו די וועסטבאַונד ליניעס און אַרייקראַכן אין די באָס.


בילד

בילד

בילד

בילד

בילד

בילד

בילד
קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל