אידישע וועטער באריכט


היינט איז נאך געווען גאנץ הייס, אבער א קאלטע פראנט איז אדורך און עס וועט זיך אפקיהלן איבערנאכט, און בלייבן אזוי ביז נאך שבת. עס וועט אויך בלייבען מערסטענס פארוואלקענט, מיט לייכטע רעגן מעגליך פון צייט צו צייט. עס ווארעמט זיך צוריק אן קומענדיגע וואך מיט זון און הייסע וועטער רוב וואך.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌧?72
פרייטאג -🌧?78
נאכט-☁️68
שבת-☁️78
זונטאג-🌦?85
מאנטאג-🌤90
דינסטאג -🌤90
מיטוואך-🌤90
דאנערשטאג-🌤88

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌧?72
פרייטאג -🌧?76
נאכט-🌧?68
שבת-🌧?78
זונטאג-🌦?85
מאנטאג-🌤88
דינסטאג -🌤88
מיטוואך-🌤88
דאנערשטאג-🌤88

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌧?62
פרייטאג -🌧?75
נאכט-☁️63
שבת-☁️77
זונטאג-🌦?83
מאנטאג-🌤85
דינסטאג -🌤88
מיטוואך-🌤88
דאנערשטאג-🌦?86

קעטצקילס
היינט נאכט-☁️60
פרייטאג -🌧?72
נאכט-🌧?62
שבת-🌧?75
זונטאג-🌦?77
מאנטאג-🌦?84
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל