וואשינגטאן – א פרישער באריכט צייגט, אז אמעריקאנער ארבעטער געבן אויף זייערע דזשאבס, וואס דאס איז א קלארער צייכן פון קאנפידענץ אין דער עקאנאמיע, ווייל די ארבעטער זענען זיכער, אז זיי וועלן גרינג טרעפן א נייעם און בעסערן דזשאב. דער באריכט קומט פונעם "וואל סטריט זשורנאל", וועלכע שרייבט, אז אין אפריל היי יאר האבן 3.4 מיליאן אמעריקאנער בירגער אויפגעגעבן זייערע דזשאבס – וואס איז א ציפער וואס מ'האט נאכנישט געזען זינט יאר 2001, און די מענטשן זענען געגאנגען זוכן בעסערע דזשאבס. אין דורכשניט, וועט עמיצער וואס טוישט דזשאב אין דער יעצטיגער עקאנאמיע, טרעפן א נייעם דזשאב מיט 30 פראצענט מער פארדינסט.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל