אידישע וועטער באריכט


נאך א שיינע טאג צוויי, וועט ווערן שטארק ווארעם ווי אויך מער פייכט ביז ענדע וואך. שויערס און טאנדערשטורמס ווערן אויך מעגליך טעגליך, ספעצעיל אפסטעיט. רעגן קען פאלן שווער, מיט פלאדינג מעגליך אפסטעיט, און בפרט אין די קעטצקילס.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛68
מאנטאג-🌤82
נאכט-☁️70
דינסטאג -🌦?84
מיטוואך-🌦?88
דאנערשטאג-🌦?88
פרייטאג -🌦?85
שבת-🌦?85
זונטאג-🌤88

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛65
מאנטאג-🌤78
נאכט-🌧?68
דינסטאג -🌦?84
מיטוואך-🌦?88
דאנערשטאג-🌦?88
פרייטאג -🌦?85
שבת-🌦?85
זונטאג-🌤88

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛58
מאנטאג-🌤82
נאכט-☁️65
דינסטאג -🌦80
מיטוואך-🌦85
דאנערשטאג-🌦85
פרייטאג -🌦82
שבת-🌦82
זונטאג-🌤85

קעטצקילס
היינט נאכט-🌛54
מאנטאג-🌤82
נאכט-🌧?62
דינסטאג -⛈80
מיטוואך-⛈80
דאנערשטאג-🌦84
פרייטאג -🌦82
שבת-🌦82
זונטאג-🌦?82
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל