אידישע וועטער באריכט


הערליכע און באקוועמטע וועטער די לעצטע פאר טעג וועט אנגיין ווייטער, אבער עס וועט ווערען ווארעמער די קומענדיגע וואך.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛67
מאנטאג-🌤87
נאכט-☁️🌛72
דינסטאג -🌤90
מיטוואך-🌤85
דאנערשטאג-🌤85
פרייטאג -🌤85
שבת-🌤88
זונטאג-🌤90

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛56
מאנטאג-🌤86
נאכט-☁️🌛66
דינסטאג -🌤92
מיטוואך-🌤85
דאנערשטאג-🌤85
פרייטאג -🌤85
שבת-🌤88
זונטאג-🌤90

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛56
מאנטאג-🌤84
נאכט-☁️🌛62
דינסטאג -🌦?87
מיטוואך-🌤82
דאנערשטאג-🌤82
פרייטאג -🌤85
שבת-🌤86
זונטאג-🌤88

קעטצקילס
היינט נאכט-🌛52
מאנטאג-🌤82
נאכט-☁️🌛58
דינסטאג -🌦?84
מיטוואך-🌤82
דאנערשטאג-🌤82
פרייטאג -🌤85
שבת-🌤85
זונטאג-🌤88
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל