אלבאני – די באקאנטע "בעיר מאונטעין" בריק, וועלכע לויפט העכער'ן האדסאן ריווער, האט אפיציעל באקומען א נייעם נאמען, און וועט פון היינט און ווייטער הייסן "די פוירפל הארטס וועטעראנס מעמאריעל בריק" – אין עהרע פון אלע וועטעראנען פון דעם אמעריקאנער מיליטער וועלכע פארמאגן דעם "פוירפל הארץ" מעדאל, א צייכן אז זיי זענען פארוואונדעט געווארן אין שלאכט. דער ביל צו טוישן דעם נאמען פון דער בריק, איז געספאנסערט געווארן דורכ'ן צווייטן וועלט קריג וועטעראן ביל לארקין, א סטעיט סענאטאר פון אפסטעיט ניו יארק, און עס איז באשטעטיגט געווארן דורכ'ן סטעיט סענאט און אסעמבלי. די שילדן וועלן אין די קומענדיגע טעג געטוישט ווערן.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל