אלבאני - די ניו יארק סטעיט באאמטע האבן געמאלדן, אז זיי האבן אונטערגענומען א נייעם קאמפיין, צוצוגרייטן ניו יארקער איינוואוינער איבער די פארשידענע קרענק וואס מאסקיטאס קענען ברענגען. דער קאמפיין וועט ארייננעמען דאס פארשפרייטן רעקלאמעס איבער דעם געפאר פון מאסקיטאס און עצות וויאזוי מען קען דאס פארמיידן, און וועט אויך ארויסשיקן א מאסקיטא עדווייזארי ווארענונג פאר לאקאלע רעגירונגען לענגאויס די סטעיט. צווישן די פארשידענע קרענק וואס מאסקיטאס קענען ברענגען, איז באקאנט די וועסט נייל ווירוס און די זיקא ווירוס.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל