אילינאי - א גרויסער ריקאל אויף געשניטענע מעלאנע איז פאררופן געווארן אין אכט סטעיטס, נאכדעם וואס זעכציג מענטשן זענען קראנק געווארן מיט סאלמאנעלא. צווישן די אפעקטירטע סטעיטס, זענען אילינאי וואו זעקס זענען קראנק געווארן, מישיגען וואו 32 זענען קראנק געווארן, און מיזורי, וואו 10 זענען קראנק געווארן. די אויטאריטעטן זאגן אז די געשניטענע מעלאנע, וואס איז אונטער'ן ריקאל, ווערט פארקויפט אין וואלמארט, טרעידער דזשאוס, וואלגרינס און קאסטקא. דער ריקאל קומט געציילטע וואכן נאכדעם וואס א מאסיווע פארשפרייטונג פון אי-קאליי ווירוס אין ראומעין לעטוס איז דערקלערט געווארן אלס פאראיבער.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל