איז סי-בי-טי עס געמאכט פאר מיר?

פון חיים מארקאוויטש

אסאך מענטשן פרעגן וואס איז דאס סי.בי.טי. טעראפי. איז עס געמאכט פאר מיר? זאל איך עס פראבירן? איך האב דאך שוין פראבירט אזוי פיהל מינע מיטלען מיך צו העלפן, אבער קיין רעזולטאטן האב איך דערווייל נישט געזעהן... יעצט בין איך געוואור געווארן פון סי.בי.טי. טעראפי. זאל איך עס פראבירן?

שאלות וואס מענטשן פרעגן: וויפיהל צייט נעמט דאס צו לערנען? עס האט שוין אן עפעקט נאך איין סעשאן? איז עס א לעזונג, אדער עס העלפט נאר אויף צייטווייליג? דעס קען העלפן אראפ גיין פון מעדיקעשאן? מען דארף עס האלטן און איין טוהן?

איידער מיר וועלן פראבירן אי"ה צו אויסקלארן די אלע שאלות, וועלן מיר דא אראפברענגן א דוגמא און זעהן פאר וועלעכע סארט זאכן די טעראפי קען אלץ העלפן.

בילד
דער אמת איז אז סי.בי.טי. טעראפי קען העלפן פאר אהן א שיעור פראבלעמען. אסאך מאל טראכט מען אז מען האט א שטיקל פראבלעם למשל אז מען ווערט אביסל סענסעטיו ווען אן אנדערע מענטש זאגט דיר עפעס, מען ווערט שנעל באליידיגט פון א קרום ווארט אדער לאמיר זאגן מען איז אביסל אנגעצויגן דורך אויס די טאג. מען טראכט צו זיך, ס'אמת אז ס'איז א שטיקל פראבלעם, אבער וואס פעלט אויס צו טוהן עפעס דערוועגן. דאס איז מיין נאטור און שוין, לאז עס לויפן... דער אמת איז אז מען קען ארבעטן דערויף און מען קען זיך גרינגער מאכן און אויך גרינגער מאכן פאר אנדערע, ממש דורך א קלייניקייט. נו אויב אזוי פארוואס זאלסטו עס נישט טוהן? עס איז א שאד קענסט טוישן דיין הלך ילך אין לעבן. טוישן די וועג פון טראכטן, אא"וו.

אוודאי און אוודאי ווער רעדט נאך ווען איינער גייט אדורך שווערע צייטן מיט שווערע עמאצינעאלע פראבלעמען וואס פון דעם גייען מיר דא מער ארום שמועסן.

די רעדע גייט טאקע דא זיין פון איינער וואס האט שטארקע ענקזייעטי אין גאר שווערע מחשבות וואס לאזן אים נישט צורוה 24 שעה א טאג, ממש ער פיהלט ווי ער האלט עס מער נישט אויס און ער מיז דא זעהן א לעזונג.

לאמיר אנכאפן א דוגמה פון איינעם, לאמיר אים רופן משה. משה איז א געלונגענער אינגערמאן ער האט ב"ה א שטוב מיט קינדער און א פיינעם זשאב, ער האט אסאך גוטע חברים ער איז זייער באליבט ביי אלעמען. א שטיק צייט צוריק האט ער אנגעהויבן צו פיהלן עפעס נישט זיך, ער האט אנגעהויבן צו באקומען פאביעס אז עפעס שלעכט גייט געשעהן צו אים. נאכדערצו ווען ער האט געהערט אז עס איז געשעהן אזא סארט זאך צו איינעם, איז ער ממש אויפגעשוידערט געווארן און געהאלטן אין איין טראכטן אז ער איז נעקסט... די ענקזייעטי איז געגאנגן אזוי ווייט אז ער האט געטראכט פון דעם בייטאג און ביינאכט ער האט ממש זיך נישט געקענט ארויסזעהן דערפון.

דער אמאליגע פרייליכער משה וואס פלעגט כסדר פארברענגן מיט זיינע חברים מיט א געשמאק און איז כסדר געווען בשמחה און גוט אויפגעלייגט און גוט מוטיג, איז געווארן פול מיט מרה שחורה ער איז געווארן אינגאנצן צוקלאפט ביי זיך. פארשטייט זיך אז ער האט פראבירט ארויפצוציען א שמייכל אויף זיין פנים אז אנדערע זאלן נישט באמערקן אז עפעס גייט פאר מיט אים...

מיט די צייט זענען זיינע פאביעס געווארן ערגער און ערגער און איין פאביע האט געברענגט די צווייטע. עס איז שוין געגאנגען אויף אזוי ווייט אז עס זענען געווען טעג וואס ער האט זיך ממש געדארפט צווינגען אריינצוגיין צו דער ארבעט. בקיצור ער דרייט זיך ארום אהן א קאפ, ער ווייסט נישט וואס איז געשעהן צו אים, זיינע פחדים און נעגאטיווע שרעקעדיגע מחשבות ווערן נאר שטערקער פון טאג צו טאג. ער פיהלט ווי ער איז אליינס אויפן וואסער. ער טראכט צו זיך וואס טוט מען דא? ווי אזוי געבט מען זיך אן עצה? מען קען דאך נישט אזוי ווייטער אנגיין. אזוי איז עס אנגעגאנגן א שטיק צייט.

איין שיינעם טאג טראכט משה צו זיך 'גענוג איז גענוג'! מען דארף זעהן וואס מען קען דא טוהן. ער פיהלט ווי ער קען עס מעהר נישט באהאלטן. די יסורים זענען פשוט אומדערטרעגליך. אומר ועושה ער רופט אן אן ארגעניזעשאן וואס ריפעלט פארשטייט זיך אז זיי האבן אים אויסגעהערט וואס ער פיהלט און וואס עס באדערט אים. נאכן אויסהערן א שיינע פאר מינוט געבט מען אים א נומבער פון א דאקטאר און אזוי אויך פון א לייסענס טעראפיסט. ער רופט אן און מאכט אן אפוינטמענט, ער איז געגאנגען, און מען האט אים ארויפגעלייגט אויף מעדיקעשאן. אין דער זעלבע צייט האט ער אנגעהויבן צו גיין צו א טעראפיסט איינמאל א וואך. ער האט זיך אויסגערעט און געזאגט וואס עס באדערט אים און דער טעראפיסט האט אים אויסגעהערט און פראבירט אביסל צו פארשטיין. נאך אפאר וואכן האט ער אנגעהויבן צו פיהלן אביסל בעסער אין אזוי איז עס געווארן בעסער און בעסער ביז ער האט געפילט אז יא, ער איז ממש א נייע מענטש געווארן! זעהט אויס אז די מעדיקעשאן העלפט, עס טוט עפעס, עס איז דא עפעס דערין.

ער איז טאקע צוריק געווארן דער אמאליגע פרייליכער משה. אזוי איז עס אנגעגאנגען פאר א שיינע פאר חדשים. ביז איין טאג האט משה אנגעהויבן צו פיהלן אז עפעס טויג נישט, זיינע פחדים זענען צוריק געקומען מיטן גאנצן מאכט, ער האט אנגעהויבן צו באקומען פאניק אטאקעס, ער איז אריין אין א געפערליכע דעפערעסיע ווי קיינמאל פריער ער האט פשוט נישט געוואוסט וואס צו טוהן מיט זיך. פארשטייט זיך אז ער איז צוריק געגאנגען צום דאקטאר און דער דאקטאר האט אים ארויפגעלייגט אויף נאך א מעדיקעשאן אבער עס האט נאר ערגער געמאכט די מצב. ער האט פראבירט נאטירליכע מיטלען, ער איז געלאפן פון איין מומחה צום צווייטן אבער אן קיין רעזאלטאטן, ער האט געפילט ווי ער קלאפט א וואנט... און אנדערע ווערטער האט ער געזעהן אז מעדיקעשאן איז סוף כל סוף נאר א צייטווייליגע רפואה. אבער דאס היילט נישט די פראבלעם. און עס מוז דא זיין אן אנדערע וועג ארויס פון דעם טונקעלן טונעל.

לאמיר זיך דא אפשטעלן און זעהן ווי אזוי מיר קענען דא העלפן משה בעז"ה ארויסקריכן פון זיינע יסורים.

עס איז דא א טעראפי וואס הייסט סי.בי.טי. עס קען העלפן פאר א גרויס חלק פון גייסטישע פראבלעמען ווי ענקזייעטי, פאביעס, פאניק אטאקעס, נאגאטיווע מחשבות, או. סי. ד. און נאך. וואס דאס טוט איז, אז די מענטש געוואוינט צו זיין מוח ווי אזוי צו טראכטן און ווי אזוי צו רעאגירן צו א פחד אדער צו א נאגאטיווע מחשבה. עס איז דא א טעות וואס מענטשן האבן מען מיינט אז מען שטיפט אוועק דעם שווערן געפיהל וואס קומט אריין אין מוח אדער א פאביע וואס מען האט, און מען מאכט עס אוועק און מען זאגט נעה עס איז גארנישט, מען דארף נישט מורא האבן פון די און די זאך, עס קען גארנישט טוהן. מען פראבירט אוועק צו שטופן פון זיך וואס באדערט אים. לאז מיר עס מסביר זיין מיט א משל שטעלט אייך פאהר אז איר גייט אויפן גאס, און עס שטייען אפאר מענטשן פון די אזוי גערופענע חיות גרופע און פראטעסטירן מיט גרויסע טעוועלעך אקעגן די מנהג פון כפרה שלאגן. פארשטייט יעדער איינער אז אויב גייט איר זיך אפשטעלן און רעדן צו זיי און ווער רעדט נאך זיך צו גיין טעהנען מיט זיי. גייט איר זיי צופרידן שטעלן און זיי וועלן פיהלן אז זיי האבן דערגרייכט זייער מיסיע ווייל אזוי באקומען זיי זייער אטענטשן. אבער טאמער איז עס פארקערט אז מען גייט אדורך און מען שטעלט זיך נישט אפ קוקן און רעדן צו זיי און אנדערע ווערטער מען געבט זיי נישט קיין אטענטשאן. וואס געשעהט איז אז נאך א שטיק צייט זעהן די פראטעסטירער אז זיי רעדן צו א וואנט, הייבן זיי זיך אויף פאקן פעק און גייען אהיים. די זעלבע איז דא מיט דיינע אנקזייעטי, לאז אים דארטן זיין רעדט נישט צו אים געב עס נישט קיין אטענטשאן אין פראביר עס נישט אוועק צו שטיפן אפילו עס קוקט אויס אז אוועקשטופען גייט העלפן. ווייל די פאקט איז אז עס ארבעט נישט אזוי, מען קען נישט אוועקשטיפן די שווערע מחשבות און שווערע געפיהלן פון זיך. ווי מער מען שטיפט עס אוועק און מען פראבירט נישט צו טראכטן דערפון, אסאך שטערקער פראסקעט עס צוריק און פנים אריין. נאר וואס דען, מען דארף עס לאזן טראכטן. יא! פיהל עס... יא! טראכט אז דו מעגסט האבן די פאביעס, דו מעגסט האבן די שווערע געפילן און ענקזייעטי. נאר וואס דען, דו דארפסט זיך לערנען און וויסן ווי אזוי צו ארבעטן דערמיט. דאס איז די מהלך פון סי.בי.טי. עס לערנעט אויס ווי אזוי צו ארבעטן דערמיט.

איינמאל מען האט ארויס די מהלך ווי אזוי עס ארבעט, אפילו מען פיהלט אז מען באקומט אמאל א פאביע וכדומה, האט עס נישט קיין עפעקט אויפן מענטש, זיין מוח ווייסט שוין אוטאמאטיש ווי אזוי צו רעאגירן, און מען ווערט בכלל נישט איבערגענומען. פארשטייט זיך אז מען דארף האלטן און איין דאס איבער'חזר'ן.

די בעסטע וועג זיך אויסצולערנען די מהלך פון די טעראפי איז צו גיין פאר סעשענס צו איינער וואס פארשטייט גוט דערצו. געווענטליך זעהט מען שוין א חילוק נאך צוויי דריי סעסשאנס. עס קען זיך אויך ווענדן ווי שטארק די ענקזייעטי איז. אין א פאל וואס די ענקזייעטי איז גאר שטארק, דארף מען מער איבער'חזר'ן, אפילו עס קוקט אויס ווי עס מאכט נישט צופיל סענס. מען זאל זיך נישט איינרעדן אז עס דא א שנעלע פוקס. אונז גייען מיר נישט דא ארומרעדן וועגן מעדיקעשאן ווייל עס איז א סוגיא פאר זיך, נאר איין זאך יא, אז מעדיקעשאן קען טאקע אויסקוקן ווי א שנעלע פוקס אבער לאמיר זיך נישט נער'ן עס איז נישט קיין לעזונג אפשר נאר פאר צייטווייליג. עס קען צודעקן די וואונד אזוי ווי א בענדעדזש וואס אסאך מאל פאלט עס אראפ און מען פאלט צוריק אריין אין פלאנטער.

נישט לאנג צוריק האט מיר איינער אנגערופן אז ער ליידט פון גאר שטארקע ענקזייעטי און פאביעס, ער זאגט אז ער איז שוין געווען ביי עטליכע דאקטורים און אויף פינעף מינע מעדיקעשאן און געגאנגען צו טעראפי אבער אן קיין רעזולטאטן. פארשטייט זיך דא און דארט האט ער געפילט אביסל בעסער, אבער עס האט גאנץ שנעל אויסגעוועבט. און יעצט איז ער ממש אויס מענטש, ער ווייסט נישט וואס צו טוהן ווייטער. האב איך אים מסביר געווען וואס סי.בי.טי. טוט. נאכן רעדן צו אים אפאר מינוט האט מיר געזאגט אז ער פיהלט אז די מהלך רעדט צו אים און עס מאכט אסאך סענס אין ער פיהלט שוין ב"ה א חילוק און וועט טאקע נוצן די טאללס. און ער קומט טאקע ווייטער פאר סאסשאנסן און פיהלט זיך שוין ב"ה ענקזייעטי פריי.

פון די אנדערע זייט איז נישט גוט זיך צו קאנצעטרירן אויף צו פארעכטן אלטע פראבלעמען. נאר מיר פראבירן זיך צו קאנצעטרירן אויף א לעזונג ווי אזוי מען קען פון יעצט און ווייטער אים גרינגער מאכן און אים העלפן. און דאס איז סי.בי.טי. טעראפי, עס איז נישט סתם א בענדעדזש וואס מען לייגט ארויף און לאזט נישט די מענטש טראכטן געהעריג און אזוי גייען זיינע פראבלעמען קלאמפיש אוועק. נאר מיט די מהלך קען מען האבן א קלארן מוח טראכטן געהעריג נאר וואס דען מען טרענירט איין דעם מוח נישט צו ווערן איבערגענומען פון די נעגאטיווע מחשבות אדער פאביעס וואס מען האט. אין מיט די צייט פיהלט די מענטש ווי ער איז ב"ה באפרייט געווארן פון די פראבלעמען אויף א מהלך וואס מאכט סענס. פארשטייט זיך מען דארף האבן אסאך געדולד ווייל עס געדארט נישט פין איין טאג אויפן צווייטן עס נעמט צייט.

און פאשטייט זיך אז דער עיקר וואס מען דארף טוהן איז מתפלל זיין צום הייליגן באשעפער אז ער זאל שיקן די ישועה ווייל אלעס ליגט און זיינע הענט. נאר אונז דארפן מיר טוהן די השתדלות.

ווי איז דאס געשעהן?

אלע לעבעלס

א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשטמענט אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלכסנדר אקאסטא אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנגלאדעש באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעסט ביי בערל לאזאר בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גייקא גמליאל כ"ץ געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשומאן וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס מעטטיס דשעימס קאומי דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואצעפפ וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט ווידא ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשוליאן אסאנדזש זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני שאריס טאפאן-זי בריק טארא קאונאו טארגעט טוויטער טויט שטראף טויס.אר.אס טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי יאהו יאווערי מוסאוויני יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יורא יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יצחק אולמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כץ כאמאס כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאנדאן לאס אנדזשעלעס לאקהיד מארטין לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מוסד אמרי שפר מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאמי מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים משה דוד נידערמאן משה נחום קרויס משה רוטברג נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נוארק נוקלעארע וואפן ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנעל גארד נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סועז קאנאל סופרים קאורט סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען עלעווען סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פוטש פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאקא קאלא קאר אטאקע קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס פוזשעמאנט קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטען ניעלסאן קלאגע קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קראאטיע קראון הייטס קריג קרימינאל קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטין דזשיליבראנד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראש השנה רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום מרדכי רובאשקין שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שמואל בוטח שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תימן תפילה תשעה באב