פון הכל הבל

כאוועז כאוועז איז געפונען געווארן שולדיג מיט יארן צוריק פארן האנדלען מיט אומלעגאלע געווירצן, און - אונטער אן אפאך ווי ער האט זיך דערקלערט שולדיג - האט ער באקומען 116 מאנאטן טורמע, די מינומום סענטענסינג פאר אזעלכע פארברעכן אין יענע צייט.

אין 2014 האבן די סענטענסינג קאמיסיע מאדיפיצירט די סענטענסינג גיידליינס, און באזירט אויף די איבערגעמאכטע ציפערן וואלט מען געדארפט רעדיצירן די אורטייל פון כאוועז. נאכן איינגעבן א ביטע, האט די געריכט ווירקליך רעדיצירט זיין טערמין, אבער בלויז מיט עטליכע מאנאטן, און פיל ווייניגער ווי באשטימט אונטער די נייע פארשריפטן, אהן אנגעבן קלאר פארוואס.

א קעיס האט זיך אנטוויקלט וויפיל א ריכטער דארף מסביר זיין זייערע באשלוסן, און ראד ראזנסטיין (די איצטיגע דעפיוטי אטורני דזשענעראל) האט פארטרעטן די רעגירונג'ס זייט.

בילדקאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל