פלארידע – א באריכט איז נעכטן ארויסגעקומען, וועלכע באשולדיגט אז דער קרעין דרייווער ביים פוסגייער בריק וואס איז צוזאמגעפאלן פארלאפענעם מערץ, האט מעגליך געשפילט א ראלע אינעם צוזאמפאל. דער פוסגייער בריק ביים פלארידע אינטערנעשאנעל יוניווערסיטי איז צוזאמגעפאלן אום מערץ 15, פון וועלכע א גרויסע צאל מענטשן זענען אומגעקומען, און ווי אן עדות ביי די סצענע דערציילט יעצט, האט ער געזען עפעס זייער מאדנע, וויאזוי א קרעין דרייווער האט זיך אריינגעזעצט אין א פארקירטן קרעין ביי די סצענע, און אפגעיאגט פון דארטן. עס איז שטארק מעגליך אז דער קרעין דרייווער האט צוגעפירט צום צוזאמפאל, וויבאלד דער קרעין האט זיך געפונען ביי די סצענע צו פאררעכטן עפעס פונעם בריק סטרוקטור, בעפאר עס איז צוזאמגעפאלן.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל