נייע אנטי-גענג קאמפיין אונטערגענומען
אלבאני – די ניו יארק סטעיט רעגירונג האט נעכטן געמאלדן אז זיי וועלן אויסגעבן ארום אכצן און א האלב מיליאן דאלאר, מיט'ן ציל צו שטערן און האפנטליך אויפלעזן די פארשידענע קרימינאלע גענג–באנדעס וועלכע עקזיסטירן אין לאנג איילענד, הויפטזעכטליך די טרויעריג-בארימטע "עם-עס 13", וועלכע טעראריזירן פילע געגנטער לענגאויס ניו יארק, ניו דזשערסי און אנדערע סטעיטס, און אויסער דעם טוען זיי רעקרוטירן פילע יוגענטליכע צו זייערע באנדעס. פרעזידענט טראמפ האט שוין עטליכע מאל גענוצט די "עם-עס 13" גענג באנדע, וועלכע שטאמט פון על סאלוואדאר, אלס א ביישפיל וויאזוי אויסלענדישע אימיגראנטן ברענגען אריין קרימינאליטעטן אין אמעריקע, און אצינד וועט זיך ניו יארק נעמען ערנסט קעגן דער גרופע.

בילד


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל