א יוגנטליכער איז באפאלן געווארן דורך אן אראבער אין בערלין, וועלכער האט אים דערביי צעשלאגן און באזידלט.

אדאם ארמוש האט שפאצירט אויף דער גאס מיט זיין יארמולקע, ווען א פארבייגייענדער אראבער האט זיך אפגעשטעלט און אויסשרייענדיג "יאַהוד" ('איד' אויף אראביש) אים אנגעהויבן שלאגן.

שפעטער האט דער קרבן דערציילט, אז ער איז לעולם אן אראבער וואס איז אויפגעוואקסן אין מדינת ישראל, און האט זיך אנגעטאן דאס קאפל צו ווייזן ווי אומזיכער די גאסן פון בערלין זענען פאר אידן.

בילד

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל