וואשינגטאן - א פרישער באריכט איבער דער גלאבאלע טאבאקא אינדוסטריע, צייגט ווי געפארפול און ווי מאכטפול די אינדוסטריע איז. דער באריכט איז פובליצירט געווארן דורך דער ״טאבאקא אטלאס״ גרופע, וועלכע זאגט אז גרויסע טאבאקא פירמעס האבן אין די לעצטערע יארן אנגעהויבן דירעקט צו צילן שוואך-אנטוויקלטע לענדער, וואו זיי רעקלאמירן און פארשפרייטן ציגארעטלעך און אנדערע טאבאקא פראדוקטן אויף א שטארקן פארנעם, וויסנדיג אז די ארטיגע רעגירונגען זענען נישט גענוג אין קאנטראל עס צו קענען באקעמפן.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל