דער סענאט האט אפגעשריבן א בריוו צום 'היימלאנד זיכערהייט דעפארטמענט' מיט א פארלאנג צו פארגרינגערן די לופטפעלד זיכערהייטס פראצעדורן פאר באזוכערס וואס קומען באזוכן פון ארץ ישראל.

אינעם בריוו, וואס איז אונטערגעשריבן געווארן דורך אלע הונדערט סענאטארס, צייכענען די געזעצגעבערס אונטער אז מדינת ישראל זאל אנגעשלאסן געווארן אין דער ליסטע פון לענדער וועמענס בירגער ווערן אויסגעשטעלט צו ווייניגער זיכערהייטס מאסנאמען ביים אריינקומען אין לאנד.

די סענאטארס פארלאנגען פונעם דעפארטמענט אריינצושטעלן מדינת ישראל בירגער אין יענער פריוועליגירטער קאטעגאריע אין צוזאמהאנג מיט מדינת ישראל'ס זיבעציגסטן אומאפהענגיגקייטס יארטאג וואס וועט אפגעצייכנט ווערן היי יאר.

בילד.

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל