לאס אנדזשעלעס – קאליפארניע האט ארויסגעגעבן נייע זעלטענע אנווייזונגען וואס ראטן סעלפאן באנוצער צו האלטן די מאשינען אוועק פון זייער לייב, צו יעדער צייט, און צו צוימען דעם באנוץ ווען די "רעסעפשאן" איז שוואך. די סטעיט פירער ציטירן שטודיעס צובינדנדיג ראדיציע פון לאנג-טערמיניגע סעלפאן-באנוץ צו העכערע ריזיקע פון קענסער אין מח און אנדערע געזונטהייטס פראבלעמען ל”ע, און מערקן אן אז קינדער’ס מוחות, וואס האלטן זיך נאך אינמיטן אנטוויקלען, זענען גאר אונטער גרעסערן געפאר. קאליפארניע’ס געזונטהייטס דירעקטאר זאגט: 'איינפאכע שריטן ווי נישט האלטן דעם טעלעפאן אין טאש און אוועקרוקן עס פונעם געלעגער ביינאכט, קענען העלפן רעדוצירן דאס זיין אויסגעזעצט צו דעם.'

בילד: קאליפארניע'ס נייע סעלפאון ווארענונגען

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל