דער מיש-מאש פון ביציקלעך און אויטאמאבילן אין וויליאמסבורג און דער אומגעגנט איז נישט קיין נייע דערשיינונג, אבער דאסמאל האט עס געקאסט א מענטשליך לעבן.

דאס איז געשען ווען א ביציקל-פארער האט פארלוירן דעם קאנטראל אויף מעטראפאליטען עוועניו, נעבן גרענד עוועניו, און זיך ארונטערגעגליטשט די הינטערשטע רעדער פון א פארבייפארנדן טראק.

דער שטערבליך פארוואונדעטער ביציקאליסט איז אפגעפירט געווארן אין בעלוויו שפיטאל, וואו דאקטוירים האבן באשטעטיגט זיין טויט.

בילד: ביציקל-פארער אומגעקומען נעבן וויליאמסבורג

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל