לאנדאן – עטליכע מענטשן האבן אריין גערופן מוצאי שבת צו שומרים צו רעפארטן אז עס איז דורך געפירט געווארן א גניבה ביי זייער שטוב, בעיקר אין די היטלענד געגנט ווי אויף סט. קילדערס רד. און היטלענד רד.

עס איז אייביג כדי צו מאכן א רעפארט דורכן רופן צו די פאליציי, און איבערגעבן די אינפארמאציע. מאכט זיכער אז איר שפארט גוט צו די אונטער-טיר, ווי אויך די אלע פענסטערס.

בילד: גניבה אין הייזער דורכגעפירט שבת ביינאכט

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל