אין אנבליק פון דעם נארוואס-דורכגעפירטן לויט-העכערונג געזעץ, וואס האט ארויפגעריקט דעם מינימום געהאלט פאר אן ארבעטער צו $9.70 פער שעה, האט גאווערנאר קאומא אויסגעדריקט חשק צו טאן דאס זעלבע פאר רעסטאראן-סארווירערס, און אנדערע אינדוסטריעס אין וועלכע די ארבעטערס באקומען באצאלט דורך "טיפּס" פון קאסטומערס.

"טיפּ"-ארבעטערס געפינען זיך יעצט אין א באזונדערער קאטעגאריע. לויט'ן יעצטיגן געזעץ, שטייט דאס מינימום-געהאלט פאר אזעלכע ארבעטערס ביי $7.50 פער שעה, און אין פאל די טיפּס ברענגען נישט פאר דעם ארבעטערס דעם דאזיגן סכום, דארף דער אייגנטימער צוצאלן די דיפערענץ.

קאומא וויל יעצט העכערן דאס מינימום-געהאלט פון טיפ-ארבעטערס צו דער זעלבער ראטע ווי אלגעמיינע, וואס שטייט יעצט ביי $9.70 פער שעה.

דער פלאן איז קריטיקירט געווארן דורך עטליכע קערפערשאפטן אין דער טיפ-אינדוסטריע, ווי די "ניו יארק סטעיט רעסטאראן אסאסיאציע", וועלכע האט צווישן אנדערן אנגעוויזן אז אויב זאל דאס געזעץ דורכגעפירט ווערן, וועט עס פירן רעסטאראן-אייגנטימער אויפצוהערן בכלל מיט דעם סיסטעם פון לאזן די אנגעשטעלטע באקומען טיפס פון קונדן, וואס וועט נאר גורם זיין שאדן פאר די סארווירערס זעלבסט.

בילד: קאומא וויל העכערן מינימום געהאלט פאר "טיפּ"-געצאלטע ארבעטערס

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל