אידישע וועטער באריכטניו יארק סיטי
מיטוואך -🌤💨42
נאכט-☁️🌛25
דאנערשטאג -🌤38
פרייטאג-☁️48
נאכט-☔️45
שבת-☔️58
זונטאג-🌦48
מאנטאג-🌦48
דינסטאג-🌤💨32

לעיקוואד
מיטוואך -🌤💨45
נאכט-☁️🌛25
דאנערשטאג -🌤38
פרייטאג-☁️48
נאכט-☔️47
שבת-☔️58
זונטאג-🌦48
מאנטאג-🌦48
דינסטאג-🌤💨34

מאנסי און קרית יואל
מיטוואך -🌤💨39
נאכט-☁️🌛18
דאנערשטאג -🌤34
פרייטאג-☁️42
נאכט-☔️38
שבת-☔️52
זונטאג-🌦42
מאנטאג-🌦?🌨40
דינסטאג-🌤💨26

מאנטריאל
(קרית טאהש נעמט אראפ 3 דעגריס)
מיטוואך -🌤💨23
נאכט-☁️🌛8
דאנערשטאג -🌤12
פרייטאג-❄️19
נאכט-❄️18
שבת-☔️37
זונטאג-🌤18
מאנטאג-❄️15
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל