אידישע וועטער באריכטניו יארק סיטי
דאנערשטאג-🌦/🌤55
נאכט-🌛💨37
פרייטאג-🌤💨48
נאכט-🌛☁️37
שבת-🌦/🌧55
זונטאג-🌤💨50
מאנטאג-🌤💨42
דינסטאג-🌤48
מיטוואך -🌤48

לעיקוואד
דאנערשטאג-🌦/🌤57
נאכט-🌛💨37
פרייטאג-🌤💨48
נאכט-🌛☁️37
שבת-🌦/🌧55
זונטאג-🌤💨50
מאנטאג-🌤💨44
דינסטאג-🌤50
מיטוואך -🌤48

מאנסי און קרית יואל
דאנערשטאג-🌦/🌤52
נאכט-🌛💨32
פרייטאג-🌤💨45
נאכט-🌛☁️25
שבת-🌦/🌧48
זונטאג-🌤💨48
מאנטאג-🌤💨40
דינסטאג-🌤45
מיטוואך -🌤42

מאנטריאל
(קרית טאהש נעמט אראפ 3 דעגריס)
דאנערשטאג-🌧48
נאכט-🌛💨30
פרייטאג-🌤💨32
נאכט-🌛27
שבת-❄️?🌧34
זונטאג-🌧45
מאנטאג-🌤💨27
דינסטאג-❄️?34
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל