אידישע וועטער באריכטניו יארק סיטי
מיטוואך -🌤52
נאכט-🌛40
דאנערשטאג-🌤55
נאכט-☁️🌛35
פרייטאג-🌤38
נאכט-🌛💨25
שבת-🌤40
זונטאג-☁️/🌧?52
מאנטאג-🌦?52
דינסטאג-🌤52

לעיקוואד
מיטוואך -🌦/🌤52
נאכט-🌛40
דאנערשטאג-🌤55
נאכט-☁️🌛37
פרייטאג-🌤40
נאכט-🌛22
שבת-🌤42
זונטאג-☁️/🌧?54
מאנטאג-🌦?55
דינסטאג-🌤54

מאנסי און קרית יואל
מיטוואך -🌤48
נאכט-🌛26
דאנערשטאג-🌤50
נאכט-☁️🌛30
פרייטאג-🌤32
נאכט-🌛15
שבת-🌤38
זונטאג-☁️/🌧?45
מאנטאג-🌦?48
דינסטאג-🌤48

מאנטריאל
(קרית טאהש נעמט אראפ 3 דעגריס)
מיטוואך -🌤52
נאכט-🌛40
דאנערשטאג-🌤55
נאכט-☁️🌛35
פרייטאג-🌤38
נאכט-🌛💨25
שבת-🌤40
זונטאג-☁️/🌧?52
מאנטאג-🌦?52
דינסטאג-🌤52
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל