רענט פרייזן פאר ריטעיל געשעפטן אויף בעדפארד עוועניו צווישן וומסב"ג און גרינפאינט איז אויפ'ן וועג אראפ, פאלנדיג מיט אזויפיל ווי 13% דעם זומער קעגן פאראיאר זומער, לויט א פרישע באריכט פון די "ריעל עסטעיט באורד אוו ניו יארק." דער באריכט גייט ספעציפיש אויף בעדפארד צווישן גרענד עוועניו און נארט 12'טע סטריט, פאלנדיג צו $325 פער סק. פוס ביי "גראונד לעוועל" און ארום האלב דערפון אויף העכערע שטאקן. די פאלנדע ריטעיל רענט קומט צוליב אן איבערפלוס פון ריטעיל אינעם ראיאן, זאגט דער באריכט.

Image result for bedford AVENUE real estate

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל