מעיאר ביל דעבלאזיא האט אינמיטן אויגוסט אויפגעשטעלט א קאמיטע פון 18 מיטגלידער וועלכע ער האט בעאויפטראגט מיט די מיסיע פון איבערקוקן אלע עפנטליכע מאנונמענטן אין די שטאט צו זען אויב עס געפונט זיך צווישן זיי אזעלכע וואס באעהרן ראסיסטן און פרא-קנעכטשאפט אדער פרא-סעגרעגאציע פיגורן. אבער נעכטן האט דער מעיאר פארפשראכן אז קיין איין איינציגע סטאטוע גייט נישט ווערן אראפגענומען זאגנדיג אז די סטאטוען ״זענען נישט עפעס וואס גייט אן פאר ניו יארקער טאג טעגליך״ דאס איז געקומען אין די זעלבע טאג וואס א פראמינענטע סטאטוע פון טעאדער רוזעוועלט אין מאנהעטן איז געווארן באגאסן מיט רויטע פארב.

בילד: מעיאר דעבלאזיא: קיין איין סטאטוע וועט נישט אוועקגענומען ווערן אין ניו יארק

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל