נאכדעם וואס דער פרעזידענט האט נעכטן געזאגט אז ״שעריף דשאו איז געווארן אנגעקלאגט פאר׳ן טון זיין ארבייט״, און געזאגט אז ער קען ״שפירן גוט״, האט דאס ווייסע הויז היינט געזאגט אז זיי גרייטן צו די נויטיגע דאקומענטן פאר׳ן פרעזידענט צו אונטערשרייבן א פארדאן וואס זאל אנולירן די טורמע טערמין, וואס איז אויף אים ארויפגעלייגט געווארן, פאר׳ן פארלעצן א געריכטליכע באפעל איבער פאליצייאישע אונטערזוכונגען.

בילד: ווייסע הויז: מיר גרייטן צו א פארדאן פאר שעריף ארפייא

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל