בילד: מיליטערישע פירער געבן ארויס גאר זעלטענע פארדאמונג

עס איז כמעט פרעצעדענטלאז אז מיליטערישע באאמטע מישן זיך אריין פאליטישע אנלעגנהייטן, אבער אין א זעלטענע שריט האבן די אנפירער פון די אמעריקאנער ארמייען עפנטליך ארויסגעגעבן זייער פארדמונגען וועלכע האט גלייכצייטיג געשיקט א מילדע מעסעדש צו זייער הויפט קאמאנדיר וועלכער האט רעאגירט צומישט און שוואך צו די אינצידענטן. קלארע און שארפע פארדאמונגען האט מען געהערט פון דעם הויפט קאמאנדיר פון די נעיווי דשאן ריטשערדסאן, דער הויפט קאמאנדיר פון די מארינס ראבערט נעלער, דער הויפט קאמאנדיר פון די ארמיי מארק מילעי, דער קאמאנדיר פון די עיר פארס דעיוו גאלדפיין, און נאך א רייע גענעראל, אלע האבן קלאר פארדאמט די ווייסע נאציאנאליסטן און געשריבן אז עס דארף זיין זערא טאלעראנץ פאר אזעלכע אקטן.

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל